Likumi.lv lietotājiem − jaunas iespējas darbam ar tiesību aktu

2016. gada 12. oktobris

Vietnē Likumi.lv saturiski un funkcionāli pilnveidota tiesību akta pase. Turpmāk tajā būs iekļautas saites uz trīs veidu sarakstiem (pēc dokumenta veida, datuma un tēmas), saites uz tulkojumiem un norādes uz diviem vēsturiskiem tiesību aktu oficiālās publikācijas avotiem – laikrakstu “Diena” un “Cīņa”.

Tiesību akta pasē integrētās saites sniedz iespēju no viena tiesību akta ērti nokļūt pie citiem, pēc noteiktiem parametriem līdzīgiem dokumentiem.

  • Dokumenta veids. Tā ir izeja uz visiem attiecīgā veida dokumentiem. Piemēram, uzklikšķinot uz dokumenta veida “likums”, saite atvērs visu likumu sarakstu.
  • Datums. Tā ir iespēja atvērt sarakstu ar tiesību aktiem, kas stājušies spēkā / zaudējuši spēku tajā pašā dienā. Šāds saraksts sniedz plašāku ieskatu konkrēta laikaposma tiesiskā regulējuma izmaiņās.
  • Tēma. Saite uz tēmu ļauj iepazīties ar visiem attiecīgo nozari reglamentējošajiem likumiem.


Viens no Likumi.lv veidotāju mērķiem − padarīt vietni ērtāk lietojamu ārvalstniekiem. Saites uz tulkojumu un
pamanāma simbola iekļaušana tiesību akta pasē ir tikai pirmais solis ceļā uz tulkojumu pilnīgu iekļaušanu vietnē. Sadarbībā ar Valsts valodas centru šobrīd norit darbs pie visas tulkojumu datu bāzes integrēšanas vietnē Likumi.lv.

Tāpat tiesību akta pase bagātināta ar informāciju par attiecīgā tiesību akta publikācijām tādos oficiālajos izdevumos kā laikraksts “Diena” un “Cīņa”. Vēsturisku notikumu rezultātā atjaunotās Latvijas brīvvalsts pirmajos gados līdztekus pastāvēja vairāki oficiālie izdevumi – 1990. gadā tie bija „Ziņotājs”*, „Cīņa” un „Sovetskaja Latvija”, savukārt no 1991. līdz 1994. gadam – „Ziņotājs” un „Diena”. Bet kopš 1994. gada šāds statuss ir oficiālajam izdevumam “Latvijas Vēstnesis”.

*Izdevuma pilnais nosaukums no 1990. gada maija līdz 1993. gada augustam – "Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs", no 1993. gada augusta līdz izdošanas beigām – "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs".

  

Papildinformācijai:
Santa Sāmīte
Oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis”
Komunikācijas speciāliste
T.: +371 67310675
santa.samite@lv.lv
www.lv.lv