Likumi.lv prezentē Latvijas pieredzi Briselē

2017. gada 19. maijs

Foto: “Latvijas Vēstnesis”. Apaļā galda diskusijās un praktiskajās nodarbībās dalībnieki diskutēja par tēmām, kas ir specifiskas šādu vietņu lietojamībā un funkcionalitātē, lai tās padarītu ērtākas un vieglāk lietojamas iedzīvotājiem. Kā ES labās prakses piemērs vietne Likumi.lv ir vērtīga pieredze vairāku iemeslu dēļ.

Digitālais laikmets un juridiskā informācija. Tās pieejamība, lietojamība, arī atkalizmantošana – jautājumi, par kuriem eksperti diskutē Eiropas Savienības Publikāciju biroja rīkotajā seminārā Briselē.

Uz divu dienu semināru “Izaicinājumi digitālajā laikmetā: labāka piekļuve juridiskajai informācijai” Briselē 17. un 18. maijā pulcējās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu eksperti, kuru specializācija saistīta ar tiesību aktu un juridiskās informācijas vietnēm un datu bāzēm.

Diskusijā piedalījās arī Latvijas Republikas oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” pārstāvji, kuri seminārā prezentēja tiesību aktu vietni Likumi.lv.

Dažādu valstu unikālie risinājumi un pieredze – tā ir vērtīga zināšanu bāze, kurā meklēt kopīgu pieeju, kā pilnveidot un attīstīt juridiskās informācijas pakalpojumu kvalitāti un pieejamību Eiropas Savienībā.

Tādēļ par semināra darbalauku bija izvirzīts praktisks un strauji mainīgajā digitālajā vidē aktuāls mērķis – pieredzes apmaiņa un zināšanu pārnese ES institūciju un dalībvalstu starpā, risinot kopīgas problēmas un apzinot labākos un efektīvākos risinājumus.

Pēc ES Publikāciju biroja uzaicinājuma seminārā piedalījās divi oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” pārstāvji – Latvijas Republikas tiesību aktu vietnes Likumi.lv vadītājas vietniece Sandra Zālīte un informācijas tehnoloģiju daļas speciālists Jānis Ābens.

Kā ES labās prakses piemērs vietne Likumi.lv ir vērtīga pieredze vairāku iemeslu dēļ. Šoreiz fokusā – risinājums, kā vienā vietnē salāgot lietotāju un profesionālu lietotāju specifiskās vajadzības tā, lai abu mērķgrupu vajadzības būtu apmierinātas un daudzveidīgā funkcionalitāte neietekmētu lietojamību tiem lietotājiem, kuriem nav  profesionāli specfiskas prasības tiesību aktu izmantošanā.

Latvijā Likumi.lv ir ļoti plaši izmantots valsts informācijas resurss, jo vidēji mēnesī to apmeklē 240 000-270 000* reālo lietotāju jeb katrs sestais Latvijas interneta lietotājs.

Apaļā galda diskusijās un praktiskajās nodarbībās dalībnieki diskutēja par tēmām, kas ir specifiskas šādu vietņu lietojamībā un funkcionalitātē, lai tās padarītu ērtākas un vieglāk lietojamas iedzīvotājiem. Attiecīgi vietņu un datu bāžu pilnveide arī ir veids, kā uzlabot juridiskās informācijas un tiesību aktu pieejamību.

Praktiskās nodarbībās un apaļā galda diskusijās dalībnieki sprieda, piemēram, par meklētāju un informācijas atlases ērtumu (kā to padarīt vienkāršāku). Fundamentālie jautājumi:

  • sinerģija starp ES un dalībvalstu tiesību aktiem – kā to uzlabot;
  • ES un dalībvalstu tiesību akti – pieejamība un atkalizmantošana, izmantojot vietni EUR-Lex. Aktuāls tēmas aspekts – kā saskaņot pieejamību digitālajai informācijai un personas datu aizsardzību.

Semināru rīkoja ES Publikāciju birojs (Publications Office of the European Union). Pasākuma mērķauditorija ir personas, kas atbild par valsts publisko tiesību tīmekļa vietnēm un ES juridiskajām vietnēm.

* Starptautiskās interneta izpētes aģentūras Gemius dati. Vietnes LIkumi.lv auditorija 2017. gada janvārī – 273 000 reālo Latvijas lietotāju vecumā jo 7 līdz 74 gadiem. Janvārī tie bija 18 % no visiem Latvijas interneta lietotājiem. Publiskajā ikmēnešana Latvijas vietņu topā Likumi.lv parasti ieņem 14.-16. vietu, vērtējot pēdējo dažu gadu apmeklētības datus.


“Latvijas Vēstneša” informācija