Likums zaudējis spēku. Kas ir tā vietā?

2018. gada 30. maijs

Likumi.lv ekrānšāviņš. 1995. gada 10. augustā pieņemtais Būvniecības likums.

Tiesību aktu vietne Likumi.lv piedāvā lietotājiem jaunu iespēju – uzskatāmu norādi uz jauno tiesisko regulējumu tiem likumiem, kas zaudējuši spēku.

Šī iespēja ieviesta, analizējot lietotāju vajadzības un pateicoties to ieteikumiem. Proti, šādas informācijas nepieciešamība iezīmējās jau 2016. gadā veiktajā Likumi.lv auditorijas aptaujā. To pierāda, piemēram, šī klienta atsauksme: “Ja kādi noteikumi ir zaudējuši spēku, tad būtu ļoti jauki, ja būtu reference uzreiz uz noteikumiem, kuri pēc būtības ir aizstājuši vecos noteikumus.”

Vietnē Likumi.lv spēku zaudējušajiem likumiem un daļai Ministru kabineta noteikumu ir pievienota norāde uz jauno, to pašu jautājumu regulējošo tiesību aktu. Piemēram,

Plānots pakāpeniski šādu informāciju pievienot visiem spēku zaudējušajiem tiesību aktiem.

Šī norāde ir informatīva. Aicinām tiesību aktu izstrādātājus un piemērotājus sekot norāžu aktualitātei un informēt par veicamajiem precizējumiem tajās!

Papildinformācijai:
Inese Luste
Oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis”
Tiesību aktu sistematizācijas daļas vadītāja

T.: +371 67310675
inese.luste@lv.lv
www.likumi.lv

Twitter:@likumi
Facebook:@likumi.lv

vestnesim100.png

lv100.png