Mantojuma tiesību reforma: kas lēni nāk, tas labi nāk

2024. gada 23. aprīlis

Attēls: Jurista Vārds.

Pēc desmit gadu ilga darba pie reformas, šī gada 21. martā Saeima beidzot lēmusi par būtiskas mantojuma tiesību reformas pieņemšanu. Kādas  būtiskākās pārmaiņas šī reforma nesīs? Ko par to domā nozares eksperti un praktiķi? Šodien, 23. aprīlī, iznācis žurnāla "Jurista Vārds" tematiskais izdevums, kurā lasītāji varēs atrast atbildes uz šiem un citiem ar mantojuma tiesībām saistītiem jautājumiem. 

Mantojuma tiesību reforma Latvijā ir nozīmīgs solis un jauns pavērsiens kreditoru un mantinieku attiecībās. "Mantojuma tiesības ar saviem senajiem pamatprincipiem tiek uzskatītas par ļoti konservatīvām, tomēr mūsdienu sabiedrības straujie procesi, tai skaitā ekonomiskā attīstība, prasa pārmaiņas arī šajā tiesību nozarē," ar šādu atziņu savu plašo publikāciju par galvenajām reformas novitātēm sāk viens no reformas līdzautoriem – Tieslietu ministrijas vecākais jurists Jānis Bērziņš.

"Izmaiņas tiesiskajā regulējumā un mantojuma lietas vešanas digitalizācija nodrošinās mūsdienīgu mantošanas procedūru Latvijā," šai numurā savu viedokli pauž arī Aigars Kaupe, Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs. 

Tematiskajā izdevumā ne tikai sniegts pārskats par galvenajām izmaiņām mantojuma tiesību regulējumā, bet arī praktiski noderīga informācija par jaunumiem notariālajā procesā reformas kontekstā, ieskats reformā no kreditoru skatpunkta, kā arī raksts par pārrobežu mantojuma lietu risināšanu un termiņu izmaiņām mantojuma tiesībās. 

"Neapšaubāmi, grozījumu pieņemšana un reformas īstenošana vēl nenozīmē, ka pilnīgi visi jautājumi ir atrisināti. Priecāsimies arī par jaunām idejām vai juridiskām diskusijām mantojuma tiesību jomā," uz plašāku domu apmaiņu par mantojuma reformu aicina žurnāla "Jurista Vārds" tieslietu redaktors Jurijs Georgs Rusakovs.  

Izdevumu saņems visi "Jurista Vārda" abonenti, savukārt interesenti to var iegādāties šeit: juristavards.lv/veikals

Papildu informācija 

Ar 2024. gada 21. martā pieņemtajiem grozījumiem Civillikumā, Notariāta likumā un Kredītu reģistra likumā tika īstenota nozīmīga mantojuma tiesību reforma, kuras laikā paredzēts modernizēt mantojuma tiesību regulējumu, kā arī risināt līdzšinējās ar mantošanu saistītās praktiskās problēmas. Grozījumi stāsies spēkā 2025. gada 1. janvārī.   

Par "Jurista Vārdu" 

Nedēļas žurnāls "Jurista Vārds" ir lielākais periodiskais, specializētais, tieslietām veltītais izdevums Latvijā. "Jurista Vārda” saturu veido raksti par konkrētiem tiesību jautājumiem, likumu iztulkošanu un piemērošanu, topošiem likumprojektiem, kā arī iespējām risināt šaurākas vai plašākas Latvijas tiesību sistēmas problēmas. Žurnāla izdevējs ir oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis". 

Papildinformācijai:

Zeltīte Kazļenoka
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”
Attīstības un komunikācijas departamenta
Digitālās komunikācijas speciāliste
zeltite.kazlenoka@lv.lv
67898741, 25386479
lv.lv