Nācis klajā „Latvijas Vēstnesis” ar 640 lappusēm

2009. gada 13. jūlijs

Informāciju sagatavoja VSIA „Latvijas Vēstnesis”

Šodien, 13. jūlijā, nācis klajā īpaši apjomīgs oficiālā laikraksta „Latvijas Vēstnesis” numurs ar 640 (!) lappusēm. Tas sver 1555 gramus. Laidienā Nr. 109 (4095) publicēts tikai viens dokuments.

Laikrakstā publicēta Ārlietu ministrijas dienesta informācija Nr. 41/363-3324 „Par Nolīguma par starptautisko [dzelzceļa] kravu satiksmi (SMGS) 2. pielikumu” (latviešu un krievu valodā). Lai nerastos sarežģījumi ar laikraksta piegādi abonentiem, izdevējs laikus brīdinājis „Latvijas Pastu” un citus piegādātājus par svara un apjoma ziņā neikdienišķo numuru.

Arī iepriekš iznākuši atsevišķi ļoti apjomīgi oficiālā laikraksta laidieni. Piemēram, lai nodrošinātu normatīvo aktu bāzi Latvijas pilntiesīgai dalībai Eiropas Savienībā, 2004. gada 1. maijā iznāca 316 lappušu biezs laikraksts A3 formātā. Tajā bija publicēti 18 likumi un vairāk nekā 100 Ministru kabineta noteikumu. Lai šis unikālais laidiens ieraudzītu dienasgaismu un tiktu nodrošināta normatīvo aktu publicēšana laikā, 1. maija numura sagatavošana ilga aptuveni diennakti. Laikraksts svēra 842 gramus.

Latvijas avīžniecības vēsturē līdzšinējais apjomīgākais laikraksta numurs izdots 2005. gada 5. septembrī. Laikraksta Nr. 140 (3298) oficiālā A daļa klajā nāca ar 416 lappusēm un viena eksemplāra svaru pāri kilogramam, precīzāk – 1125 grami. Visas tirāžas svars pārsniedza četras tonnas. Šajā laidienā bija publicēts viens dokuments – starptautiskais līgums “Par Eiropas valstu nolīgumu par bīstamo kravu pārvadājumiem ar autotransportu (ADR)” angļu un latviešu valodā.

Laikraksts "Latvijas Vēstnesis" iznāk valsts valodā A3 formātā četras reizes nedēļā – otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien – un nepieciešamības gadījumā arī citās dienās. Laikraksta apjoms ir atkarīgs no publicējamo dokumentu skaita un apjoma un publicēšanas steidzamības.

Uzziņai par VSIA „Latvijas Vēstnesis” (portāls LV.LV)

VSIA „Latvijas Vēstnesis” izdod LR oficiālo laikrakstu “Latvijas Vēstnesis” (laikraksta bezmaksas elektroniskā versija - www.vestnesis.lv, kas piedāvā publikāciju arhīvu kopš 1995. gada). Tā misija ir nodrošināt valsts oficiālās informācijas izsludināšanu un pieejamību. VSIA „Latvijas Vēstnesis” izdod arī specializēto žurnālu „Jurista Vārds”, uztur portālu LV.LV un tiesību aktu vortālu www.likumi.lv.

Papildinformācijai:
Ilze Apine,
 T.: 67310675
ilze.apine@lv.lv