Nācis klajā Saeimas Juridiskā biroja dokumentu kopojums

2013. gada 26. novembris

„Latvijas Vēstneša” Grāmatu apgādā nācis klajā Saeimas Juridiskā biroja secinājumu kopojums atzinumos un vēstulēs, kura veidošanā, gatavojot biroja dokumentus, divdesmit gadu garumā piedalījušies visi tā darbinieki. Dokumenti tapuši no 1993. gada līdz 2013.gadam.

„Publicēšanai atlasīta tikai daļa dokumentu, bet pat šī nelielā daļa liecina par Juridiskā biroja darba plašo amplitūdu,” priekšvārdā  izdevumu raksturo Prof.Dr.iur. Aivars Endziņš.

Atlasīti būtiskākie un interesantākie atzinumi, tas ir, tādi, kuriem ir paliekoša juridiska vērtība vai kuri raksturo attiecīgo laikmetu.

Saeimas Juridiskā biroja vadītājs Gunārs Kusiņš, kurš šo institūciju vada kopš tās izveidošanas, grāmatas ievadā norāda, ka "visbiežāk ar biroja gatavotajiem atzinumiem saskaras tieši politiķi - Saeimas deputāti, no kuriem šo gadu gaitā par savu darbu esam dzirdējuši gan pateicības un atzinības vārdus, gan viedokli, ka birojs ir politiska partija un pauž savu politisko viedokli un attieksmi. Konsekventi esam norādījuši politiķiem, ka tiesības ir saistošas arī viņiem un politiskais izdevīgums nevar būt vienīgā mēraukla".

Kā paredz Saeimas Juridiskā biroja nolikums, tā galvenais uzdevums ir paust atzinumus un priekšlikumus Saeimas Prezidijam un komisijām par mūsu valsts parlamentam iesniegto likumprojektu un citu aktu projektu atbilstību likumdošanas prasībām. Prakse liecina, ka tieši atzinumi par likumprojektiem veido skaitliski lielāko birojā sagatavoto dokumentu daļu, taču ievērojamu vietu tajā pašā laikā ieņem arī sarakste ar citām iestādēm un amatpersonām un atbildes uz privātpersonu iesniegumiem. Birojs pauž savu viedokli ministrijām, Valsts kontrolei, Centrālajai vēlēšanu komisijai, pašvaldībām, fiziskām un juridiskām personām. Tas arī gatavo Saeimas atbildes rakstu Satversmes tiesai, ja tiek apstrīdēta likuma atbilstība Satversmei.

 Birojs savos atzinumos balstās uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas, Satversmes tiesas un citu valstu konstitucionālo tiesu jurisprudences atzinumiem, Eiropas Savienības, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas tiesību aktiem, kā arī atzītu Latvijas un ārvalstu juristu publikācijām. Ar Juridiskā biroja argumentēto atzinumu palīdzību bieži izdevies novērst antikonstitucionālu vai pretrunīgu tiesību normu pieņemšanu Saeimā.

 „Tā kā Juridiskais birojs ir „dzimis” reizē ar atjaunoto Latvijas tiesību sistēmu, tad krājums, kurā atzinumi izkārtoti hronoloģiskā secībā, sniedz arī ieskatu par šīs sistēmas atjaunošanas un attīstības gaitu,” ievadvārdos raksta prof., Dr.h.c. Assessot.jur. Dipl.-Pol. Egils Levits, norādot, ka „atzinumi ir citējamas tiesību zinātnes atziņas, kas to juridiskās kvalitātes un autoru īpašās pozīcijas dēļ ir nozīmīgs pienesums mūsu tiesību zinātnei.”

 Grāmata (634 lpp.) būs interesanta lasāmviela un derīgs palīgs darbā juristiem, politologiem un politiķiem, kā arī ikvienam interesentam. Lai atvieglotu dokumentu meklēšanu, kopojumam pievienots tematiskais rādītājs, būtiskāko likumu alfabētiskais rādītājs, kā arī jēdzienu rādītājs.

 

E-grāmatnīcā „Latvijas Vēstneša” apgāda grāmatas var iegādāties vislētāk – par izdevēja cenām. Grāmatu katalogs, karstās cenas, piegādes iespējas. Te var elektroniski noformēt pasūtījumu.

"Latvijas Vēstneša" informācija