Nenocenzētie. Dzīvesstāsta atvēršanas svētki

2010. gada 25. maijs

Informāciju sagatavoja Ilze Apine, VSIA “Latvijas Vēstnesis”

Klajā nācis Eižena Valpētera sastādītais albums “Nenocenzētie. Alternatīvā kultūra Latvijā. XX gs.60-tie un 70-tie gadi”. Izdevums par Latvijas kultūrtelpas alternatīvo dimensiju piedāvā ceļojumu citādības laikmetā, kuru atklāj fotogrāfiju, komentāru un tā galveno varoņu atmiņu sintēze. Ar Danske Banka atbalstu ceļu pie lasītājiem „Nenocenzētie” sāks atvēršanas svētkos piektdien, 28. maijā.

„Savā ziņā visā šī grāmata ir tāds albums, kur laika zīmes un personiskie pārdzīvojumi neatšķetināmi saplūduši vienā bildē,” tā ievadvārdos kolektīvo atmiņu grāmatu piesaka Amanda Aizpuriete, kura ir tās literārā redaktore un arī komentāru autore.

Informatīvi, faktogrāfiski un emocionāli bagāta laikmeta liecība, kas vienlaikus atklāj gan citādības vienotību konfrontācijā ar tā laika normēto un pareizo esību, gan pašas alternatīvās kultūras daudzveidību viedokļu un pasaules skatījumu dažādībā. Tā ir aizraujošu kultūrvēsturisku detaļu parāde, kas vienlaikus sola jaunatklājumus gan tiem, kas dzirdējuši vien leģendārās kafejnīcas „Kaza” vārdu, gan tiem, kas paši ir šīs  kultūrtelpas daļa. E. Valpētera radošā iecere – sena, mērķtiecīga un nepagurstoša - par 60. un 70. gadu alternatīvajai kultūrai veltītu grāmatu nu ir īstenojusies  interesantā, apjomīgā un mākslinieciski augstvērtīgā albumā.

Grāmata „ir svaigs un, cerams, arī svarīgs papildinājums Latvijas 20.gadsimta kultūrvēstures ainavas precizēšanai. Sešdesmito un septiņdesmito gadu citas, necenzētās kultūras veidotāju atmiņās, rakstos parādās, ko un kādā veidā jaunās paaudzes cilvēki padomju Latvijā centās mainīt. Tas ir nesaķemmēts, neiespiests vienotos raksta vai atmiņu rāmjos kolektīvs dzīvesstāsts, ko mīlēja, kas patika, ar ko izcēlās vai atšķīrās no tālaika padomju sabiedrībā pieņemtā kultūras standarta,” satura aptvērumu ieskicē Janīna Kursīte, ievada autore . „Pirmshipiju laiks bija vispārīgāks, pozitīvāk, radošāk vērsts - modernisms, avangardisms, kas pirmskara Latvijas vai pēckara ārzemju literatūras, kino, mākslas veidā ieplūda, tika uzsūkts kā alternatīvai eksistencei nepieciešama barības viela. Hipiju un pēchipiju laikā, īpaši sešdesmito gadu beigās un septiņdesmito gadu sākumā, iesākās “nekā nedarīšana” vai negatīvisms kā protesta forma pret apkārtējo vidi.”

Aicinām plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus uz E. Valpētera izveidotās grāmatas “Nenocenzētie. Alternatīvā kultūra Latvijā. XX gs. 60-tie un 70-tie gadi” atvēršanas pasākumu 28.maijā pulksten 16:30 VEF Kultūras pils vestibilā (Ropažu ielā 2, Rīgā).

Albums klajā laists „Latvijas Vēstneša” Grāmatu apgādā ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu. Lai E. Valpētera un autoru komandas ilgi lolotais izdevums ieraudzītu dienasgaismu, to atbalstījuši Danske Banka, SEB banka, Laikmetīgās mākslas centrs, VAS “Latvijas dzelzceļš”, izdevniecība “Mantojums”, žurnāls “Rīgas Laiks”, Vladis Goldbergs, Rudīte Kalpiņa un Guntis Plūmiņš. Pateicība par atsaucību un līdzdarbošanos visiem radošajiem grāmatas idejas draugiem un atbalstītājiem!

Saziņai ar albuma idejas autoru un sastādītāju Eiženu Valpēteri: T. 29493651
Papildinformācijai par atvēršanas svētkiem:
Projektu vadītāja Gita Kronberga
VSIA "Latvijas Vēstnesis" Grāmatu apgāds (www.lv.lv)
T.: +371 67298833  gita.kronberga@lv.lv