No 1. janvāra iesniedzējiem nav jāmaksā par publikāciju “Latvijas Vēstnesī”

2021. gada 1. janvāris

1. janvārī stājās spēkā grozījumi Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā, kurā noteikti oficiālajam izdevējam “Latvijas Vēstnesis” deleģētie valsts uzdevumi. Nozīmīgs jaunums – no 2021. gada uzņēmējiem un citiem oficiālo paziņojumu iesniedzējiem vairs nav jāmaksā par publikācijām “Latvijas Vēstnesī” (maksājumu, ja tas veikts, var saņemt atpakaļ).

Sabiedrības ieguvumi

Izmaiņas nosaka grozījumi Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā (OPTIL), kas stājās spēkā 2021. gada janvārī, kopumā nodrošinot šādus ieguvumus sabiedrībai:

  1. no 1. janvāra informācijas iesniedzējiem – uzņēmējiem, privātpersonām u. c. – nav jāmaksā par publikācijām “Latvijas Vēstnesī” (vestnesis.lv), lai segtu oficiālo publikāciju izmaksas;
  2. no 2022. gada 1. janvāra oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (vestnesis.lv)  publicēs arī visus pašvaldību saistošos noteikumus (tas nozīmē, ka no 2022. gada 1. janvāra visi saistošie noteikumi būs pieejami vienkopus un sistematizētā veidā arī vietnē likumi.lv);
  3. arī turpmāk iedzīvotājiem vienuviet būs pieejams uzticams un kvalitatīvs “Latvijas Vēstneša” platformas saturs (vestnesis.lv, likumi.lv, LVportals.lv un žurnāls “Jurista Vārds”/ juristavards.lv).

Latvijas Republikas oficiālais izdevējs  – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību (VSIA) "Latvijas Vēstnesis" – īsteno valsts politiku oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas jomā un, veicinot privātpersonu izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām tiesībām un pienākumiem, kā arī sabiedrības līdzdalību un normatīvo aktu kvalitāti, nodrošina vienotu valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformu (valsts deleģētie uzdevumi – noteikti OPTIL 14. pants 2. daļā).

Oficiālo paziņojumu iesniedzējiem

Arī turpmāk iesniegto informāciju kā oficiālo paziņojumu publicē tikai ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, tā tas būs arī turpmāk.

No 2021. gada 1. janvāra informācijas iesniedzējiem – uzņēmējiem, privātpersonām u. c. – nav jāmaksā par publikācijām oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (vestnesis.lv), lai segtu oficiālo publikāciju izmaksas. No 2020. gada 30. decembra, iesniedzot paziņojumu publicēšanai 2021. gadā, par to maksa vairs netika piemērota.  

Gadījumā, ja maksājums ir veikts par oficiālo paziņojumu, kas publicēts pēc 2021. gada 1. janvāra, iesniedzējs to var saņemt atpakaļ. Iesniedzējiem:

  • jānosūta rakstisks iesniegums uz e-pastu: slud@lv.lv, norādot maksātāju, maksājuma datumu un konta numuru, uz kuru jāatgriež nauda, un kontakttālruni saziņai;
  • ja nav iespējas atsūtīt iesniegumu uz e-pastu, tad iesniegums jāsūta pa pastu: VSIA “Latvijas Vēstnesis”, Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011.
  • Saziņai: slud@lv.lv, 67898741.
     

Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” informācija