No 1. jūnija apvienoti vestnesis.lv un likumi.lv konti sociālajos medijos

2022. gada 2. jūnijs

Publicitātes attēls.

Turpmāk arī Latvijas Republikas tiesību aktu vietnes likumi.lv aktualitātes ievietosim "Latvijas Vēstneša" Twitter un Facebook kontos. Tajos informēsim par tiesību aktiem un oficiālajiem paziņojumiem (aktuālo saturu vietnēs vestnesis.lv un likumi.lv), kā arī par oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" un tā uzturētās platformas aktualitātēm.  

Līdz šim likumi.lv kontā bija iespēja operatīvi uzzināt par izmaiņām tiesību aktos, piemēram, par nozīmīgu tiesību aktu spēkā stāšanos, konsolidētajām un aktuālajām redakcijām. Oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (vestnesis.lv) tviterkontā un Facebook lapā  informējām par jaunajām oficiālajām publikācijām un papildu laidieniem. Turpmāk apvienotajā kontā turpināsim radīt likumi.lv un vestnesis.lv aktuālo ierakstu plūsmu par plašai sabiedrībai nozīmīgiem tiesību aktiem un par to stāšanos spēkā, kā arī informēt par būtiskākajām oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" un tā uzturētās platformas aktualitātēm.

Aicinām sociālo mediju lietotājus, kuri seko likumi.lv kontiem, pievienoties "Latvijas Vēstneša" kontiem: 

Interesentiem iesakām arī citus oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" kontus sociālo mediju platformās:

LV Portāla (lvportals.lv) konti: 

Žurnāla "Jurista Vārds" konti: 

“Latvijas Vēstnesis” ir Latvijas Republikas oficiālais izdevējs, kas nodrošina piekļuvi oficiālajai publikācijai un tiesību aktiem, attīsta tiesisko domu, veicina tiesībpratību. “Latvijas Vēstnesis” nodrošina valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformu: vestnesis.lv, likumi.lv, lvportals.lv, žurnāls “Jurista Vārds” / juristavards.lv.  

 

Papildinformācijai:

Zeltīte Kazļenoka 
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” 
Attīstības un komunikācijas departamenta
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
67898741, 25386479  
zeltite.kazlenoka@lv.lv 
lv.lv