No 2021. gada uzņēmējiem un citiem oficiālo paziņojumu iesniedzējiem nebūs jāmaksā par publikācijām “Latvijas Vēstnesī”

2020. gada 14. oktobris

“Latvijas Vēstnesis” ir periodisks elektroniskais izdevums, kas bez maksas pieejams vietnē vestnesis.lv.

Oktobra sākumā Ministru kabinets (MK), atbalstot Tieslietu ministrijas (TM) virzīto ieceri, nolēma, ka no 2021. gada uzņēmējiem un citiem informācijas iesniedzējiem nebūs jāmaksā par publikācijām oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (vestnesis.lv). 

“Latvijas Vēstneša” līdzšinējos ieņēmumus, kas tika gūti no šādām publikācijām, turpmāk kompensēs no valsts budžeta, to paredz MK 6. oktobra lēmums, kas atbalstīja iesniegtos grozījumus “Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā”.

MK uzdeva Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2021. gadam likumprojektu paketē.

Šim nolūkam nepieciešamos līdzekļus 1,7 miljonu apmērā TM ir atradusi savās iekšējās rezervēs, tāpēc lēmumam nav fiskālas ietekmes uz 2021. gada valsts budžetu.

Papildu nepieciešamo finansējumu, kas tika paredzēts visu Latvijas pašvaldību saistošo noteikumu publikācijām oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 225 398  eiro apmērā, valdība meklēs 2022. gada budžetā.

18. augustā valdība uzklausījusi un atbalstījusi TM informatīvo ziņojumu "Par oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšanas funkcijas izpildi”.

Valdība noteikusi arī valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" vispārējo stratēģisko mērķi – nodrošināt ilgtspējīgas, vispārpieejamas un vienotas informatīvās platformas darbību, kurā nepastarpināti sniedz sabiedrībai nozīmīgu un kvalitatīvu valsts, pilsonisko un tiesisko informāciju, veicinot sabiedrībā izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām privātpersonu tiesībām un pienākumiem, kā arī kvalitatīvu sabiedrības diskusiju, uzturot atgriezenisko saiti starp sabiedrību un valsti.

Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” informācija