Norit "vestnesis.lv" un "likumi.lv" sadarbības partneru aptauja

2023. gada 2. novembris

Attēls: Latvijas Vēstnesis.

Lai novērtētu sadarbību un pilnveidotu pakalpojumu kvalitāti, līdz šā gada 10. novembrim norit divu oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" uzturētu vietņu — vestnesis.lv un likumi.lv — sadarbības partneru aptauja. Tajā aicināti piedalīties valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji un citas personas, kas iesniedz publicēšanai "Latvijas Vēstnesī" tiesību aktus un / vai oficiālos paziņojumus, kā arī tieši sadarbojas ar likumi.lv. 

Sadarbības partneru aptaujas notiek regulāri, lai novērtētu sadarbību un pilnveidotu pakalpojumu kvalitāti. 

Iesniedzēju loks ir plašs, jo Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (vestnesis.lv) publicē: 

  • ārējos normatīvos aktus un citus tiesību aktus;
    pašvaldību saistošos noteikumus likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā apjomā;
    Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja un Ministru prezidenta vispārējas nozīmes informāciju; 
  • oficiālos paziņojumus (publisko reģistru ierakstus, publisko tiesību subjektu, to amatpersonu un privātpersonu sludinājumus, paziņojumus vai informāciju), ja to oficiālu publicēšanu paredz ārējie normatīvie akti.  

"Latvijas Vēstnesis" ir elektroniskais izdevums, kas bez maksas pieejams vietnē vestnesis.lv. Tajā publicētā informācija ir publiski ticama un saistoša. Savukārt vietne likumi.lv nodrošina pieeju sistematizētiem tiesību aktiem. 

Oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" informācija