Noskaidroti “Jurista Vārda” studentu konkursa uzvarētāji

2017. gada 15. novembris

Foto: Santa Sāmīte. Pirmajā rindā "Jurista Vārda" 13. pētniecisko darbu konkursa sekciju uzvarētāji un žurnāla galvenā redaktore Dina Gailīte.

Noslēgušās 12. nacionāla mēroga sacīkstes tieslietās, ko rīko žurnāls “Jurista Vārds”. Foruma „Latvijas tiesiskās sistēmas izaicinājumi uz valsts otrās simtgades sliekšņa” svinīgajā noslēgumā tika paziņoti sekciju uzvarētāji.

Žurnāla “Jurista Vārds” tiesību zinātņu studentu konkurss šajā gadā bija īpaši ražīgs – tika iesniegti 36 darbi no dažādu Latvijas augstāko mācību iestāžu – Latvijas Universitātes, Biznesa augstskolas “Turība”, Rīgas Stradiņa universitātes, Juridiskās koledžas un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas – studentiem un absolventiem.

Redakcijai un žūrijai ir īpaši interesanti novērot katra gada “juridiskās aktualitātes”, par ko izvēlas rakstīt studenti. Tieši tādēļ šajā gadā nebija tādas citus gadus tradicionālas sekcijas kā administratīvās tiesības un cilvēktiesības, bet pirmoreiz bija sekcija “Jaunie izaicinājumi”, kurā tika apkopoti darbi, kas apskata inovatīvus, vēl neapgūtus problēmjautājumus tiesību zinātnē (datu aizsardzība, interneta regulējums u. c.)

Darbus vērtēja žūrija trīs ekspertu sastāvā – tie bija gan JV lasītājam pazīstami vārdi, gan debitanti žūrijas darbā: tas ļāva darbus lasīt praktiķiem un nozares autoritātēm, kuru ikdiena paiet tālu no lekciju lasīšanas auditorijas priekšā.

Augstāko novērtējumu savās sekcijās ieguva šādi studenti un to darbi:

  • Civiltiesību sekcijā: Alise Janševska ar darbu “Substitūcija mantojuma tiesībās”,

  • Starptautisko tiesību un Eiropas Savienības tiesību sekcijā: Agneta Rumpa ar darbu “Valsts uzņēmumu kā ārvalstu investoru tiesības būt prasītāju statusā starptautiskos investīciju strīdos”,

  • Tiesību teorijas un filozofijas sekcijā: Krišjānis Bebers ar darbu “Parlamenta ētika; procesuālais aspekts”

  • Krimināltiesību sekcijā: Augusts Kolms ar darbu “Soda jēdziena izpratnes salīdzinājums Mozus grāmatās un mūsdienu Eiropas tiesībās”,

  • Sekcijā “Jaunie izaicinājumi”: Ilva Mežiņa ar darbu “Ortofoto pierādījuma spēks administratīvajā procesā”.

Ņemot vērā to, ka visi uzvarētāju darbi bija ieguvuši ļoti līdzīgu punktu skaitu, šajā gadā galvenā balva netika pasniegta.

Balvās konkursanti saņēma žurnāla “Jurista Vārda” abonementus 2018. gadam, kā arī VSIA “Latvijas Vēstnesis” un VAS “Tiesu namu aģentūra” dāvāto juridisko literatūru. Uzvarētājus sveica konkursa komisijas locekļi, bet balvas pasniedza konkursa noslēguma pasākuma atbalstītāju – piecu zvērinātu advokātu biroju pārstāvji: no zvērināta advokāta Saulveža Vārpiņa biroja, zvērināta advokāta Modra Supes biroja, ZAB “Fort”, ZAB “Vilgerts” un ZAB “Rode un partneri”.

“Jurista Vārda” redakcija izsaka pateicību konkursa dalībniekiem par entuziasmu un cīņassparu, mentoriem – par sekmīgu jauno juristu virzīšanu uz akadēmiskiem sasniegumiem un visiem žūrijas locekļiem par iesaistīšanos konkursa darbu vērtēšanā. Īpaša pateicība pienākas konkursa atbalstītājiem.

Ar labākajiem šī gada konkursantu darbiem “Jurista Vārda” lasītāji varēs iepazīties žurnāla lappusēs 2018. gadā.

 

Papildinformācijai:

Santa Sāmīte
Oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis”
Komunikācijas speciāliste

T.: +371 67310675
Mob.: +371 29672420
santa.samite@lv.lv
www.lv.lv