Noskaidroti “Jurista Vārda” studentu konkursa uzvarētāji

2018. gada 28. novembris

Noslēgušās 13. nacionāla mēroga sacīkstes tieslietās, ko rīko žurnāls “Jurista Vārds”. Sekciju uzvarētāji paziņoti svinīgā pasākumā Latvijas Universitātes Bibliotēkas konferenču zālē.

Šogad žurnāla “Jurista Vārds” pētniecisko darbu konkursā sasniegts jauns rekords - iesniegti 30 darbi no astoņu Latvijas augstskolu studentiem un absolventiem: Baltijas Starptautiskā akadēmija, Biznesa augskola “Turība”, Daugavpils Universitāte, Ekonomikas un kultūras augstkola, Latvijas Universitāte, Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija, Rīgas Juridiskā augstskola un Rīgas Stradiņa universitāte.

”Neviena nācija nevar iztikt bez kultūras, tai skaitā bez juridiskās kultūras. Juridiskā kultūra nav iespējama bez jauniem un talantīgiem zinātniekiem, kas pārņem stafeti no pašreizējiem zinātniekiem, kas, savukārt, var šos jaunos vērtēt, vēl pagaidām uz viņiem skatīties no vērtētāja pozīcijām, bet drīz vien viņi ieņems līdzvērtīgu vietu un šodienas vērtētājiem sāks elpot pakausī,” tā žurnāla “Jurista Vārds” redaktore Dina Gailīte, atklājot konkursa sekciju uzvarētāju apbalvošanas pasākumu.

Augstāko novērtējumu 5 sekcijās ieguva šādi studenti un viņu darbi:

  • Civiltiesību sekcijā: Ēriks Krēsliņš ar darbu “Cēloņsakarības kritēriji civiltiesībās”,

  • Starptautisko tiesību un Eiropas Savienības tiesību sekcijā: Emīls Jonins ar darbu “Eiropas Savienības aģentūras, to izveidošana un pilnvarošana”,

  • Administratīvo tiesību sekcijā: Lāsma Rancāne ar darbu “Atkritumu apsaimniekošanas atļauju un atkritumu apsaimniekošanas sistēmu tiesiskās problēmas Latvijā”,

  • Krimināltiesību un administratīvo pārkāpumu tiesību sekcijā: Oskars Kulmanis ar darbu “Pierādījumu pieļaujamības un ticamības teorētiskie un praktiskie aspekti”,

  • Cilvēktiesību sekcijā: Dace Spaliņa ar darbu “Nepilsoņu un nepilsoņu bērnu tiesības uz pilsonību”.

Kopvērtējumā par uzvarētāju atzīts un galveno balvu saņēma Krimināltiesību un administratīvo pārkāpumu tiesību sekcijas uzvarētājs Oskars Kulmanis.

Balvās konkursanti saņēma žurnāla “Jurista Vārda” abonementus 2019. gadam, VSIA “Latvijas Vēstnesis” un VAS “Tiesu namu aģentūra” dāvāto juridisko literatūru, kā arī konkursa atbalstītāju ZAB “ECOVIS CONVENTS”, ZAB “FORT”, ZAB “VILGERTS”, ZAB “RODE UN PARTNERI” un zvērināta advokāta Saulveža Vārpiņa biroja sagādātas balvas.

Izvērstāku publikāciju par “Jurista Vārda” 13. pētniecisko darbu konkursu varēs lasīt žurnāla 4. decembra numurā.


Papildinformācijai:

Santa Sāmīte
Oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis”
Komunikācijas speciāliste

T.: +371 67310675
Mob.: +371 29672420
santa.samite@lv.lv
www.lv.lv

vestnesim100.png

lv100.png