Noslēdzies tieslietu audits: ko no tā mācīties? Uzzini jaunākajā “Jurista Vārdā"!

2021. gada 12. janvāris

Foto: Santa Koha

Jaunākais  žurnāla “Jurista Vārds” laidiens tapis ciešā sadarbībā ar Valsts kontroli (VK) un tās piesaistītajiem ekspertiem, kā arī atsevišķu revidējamo vienību pārstāvjiem. Šīs nedēļas numurs veltīts vakar, 11. janvārī, publiskotajam VK lietderības revīzijas ziņojumam par noziedzīgu nodarījumu ekonomikas un finanšu jomā izmeklēšanas un iztiesāšanas efektivitāti, kas ietver ne vien situācijas analīzi un raksturojumu, bet arī atspoguļo revīzijā konstatētos trūkumus, gūtos secinājumus un VK priekšlikumus nepilnību novēršanai. Tas papildināts ar revīzijai piesaistīto tiesību ekspertu tematiskiem viedokļiem.

Žurnāla “Jurista Vārds” 2021. gada 12. janvāra laidiena saturs pieejams arī elektroniski: https://juristavards.lv/zurnals.php?laidiens_id=12291

Nule noslēgtā revīzija ir likumsakarīgs VK jau iepriekš aizsāktā tiesiskuma stiprināšanas revīziju cikla elements, jo, kā skaidro valsts kontroliere Elita Krūmiņa, 2017. gadā veiktā revīzija par pirmstiesas izmeklēšanas efektivitāti Valsts policijā bija pirmā šajā ciklā. Tās ietvaros tikusi gūta pārliecība, ka Kriminālprocesa likuma pieņemšana pretēji plānotajam nav atrisinājusi ilgstoši nerisinātās problēmas kriminālprocesu izmeklēšanā.

Tematiskajā laidienā lasiet ne tikai E. Krūmiņas viedokli “Atskatoties uz Valsts kontroles tiesiskuma stiprināšanas revīziju ciklu”, bet arī Valsts kontroles padomes locekles Ilzes Grīnhofas publikāciju, kurā skaidroti revīzijas galvenie secinājumi par izmeklēšanu un iztiesāšanu kavējošiem faktoriem.

Līdztekus Valsts kontroles secinājumiem un priekšlikumiem revīzijā konstatēto problēmu risināšanai sadarbībā ar tādiem tiesību zinātniekiem un praktiķiem kā LU Juridiskās fakultātes profesores Ārija Meikališa un Kristīne Strada-Rozenberga, lektors Gunārs Kūtris, zvērināts advokāts Alfrēds Voroņko, ģenerālprokurors Juris Stukāns, virsprokurors Māris Leja, VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes Izmeklēšanas reģionālās daļas Zemgales izmeklēšanas nodaļas vadītāja Leila Dundure šī izdevuma ietvaros papildu uzmanība pievērsta vēl arī šādiem tematiem: pierādīšanas standarts un pierādīšanas priekšmets; izmeklētāja darbības uzraudzība; izmeklētāja un uzraugošā prokurora sadarbība - no prokuratūras un izmeklētāja skatpunkta; kriminālprocesa uzsākšanas pamats; kriminālprocesa obligātuma princips pret lietderības un ekonomijas principu un apsūdzētā tiesības kriminālprocesā.

Interesentiem! Tematisko “Jurista Vārdu” var iegādāties, kā arī noformēt žurnāla abonementu iespējams, kontaktējoties ar Lasītāju servisu:

Žurnālu kiosks: https://www.juristavards.lv/zurnals.php?mode=visi

(!) “Jurista Vārda” saturu veido oriģināldarbi, kurus sargā autortiesības. Jebkāda žurnālā, tostarp žurnāla elektroniskajā versijā juristavards.lv, publicēto rakstu (tai skaitā brīvpieejai atvērto publikāciju) pārpublicēšana pieļaujama tikai ar redakcijas rakstveida atļauju. Citēšanas gadījumā atsauce uz “Jurista Vārdu” ir obligāta, vienlaikus norādot arī pirmpublikācijas vietu un laiku.

 

Par “Jurista Vārdu”

Nedēļas žurnāls „Jurista Vārds” ir lielākais periodiskais, specializētais, tieslietām veltītais izdevums Latvijā. Tas šobrīd ir lielākais un nozīmīgākais Latvijas juristu neklātienes domu apmaiņas forums un profesionālās tālākizglītības instruments, kā arī būtiskākais informācijas avots par norisēm tieslietās. “Jurista Vārds” ir daļa no oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformas.

Papildinformācijai:

Kellija Virse
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: +371 67310675
Mob.: +371 22113792
kellija.virse@lv.lv
www.lv.lv