Noziedzīgi iegūtas mantas legalizācijas novēršana: normatīvās un praktiskās aktualitātes

2023. gada 14. novembris

Attēls: Jurista Vārds.

Šodien, 14. novembrī, iznācis “Jurista Vārda” grāmatžurnāls, kurš veltīts  daudzpusīgai un sarežģītai, juridisku izaicinājumu pilnai tēmai – noziedzīgi iegūtas mantas legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas normatīvajām un praktiskajām aktualitātēm. 

30 autori vairāk nekā 150 grāmatžurnāla lappusēs dalās pieredzē un pārdomās, sniedz atbildes un uzdod jaunus jautājumus, tādējādi atklājot, ka pat šis apjomīgais izdevums līdzšinējām diskusijām liek ne punktu, bet tikai komatu.  

Ņemot vērā to, ka ar noziedzīgi iegūtas mantas legalizācijas novēršanu nodarbojas gan likumdevējs, gan valsts pārvaldes un tiesu iestādes, gan komercbankas, gan notāri, advokāti u.c., grāmatžurnālā apkopotie raksti palīdzēs gan tiesiskā regulējuma uzlabošanai nākotnē, gan jau esošo normatīvo aktu praktiskai piemērošanai un problēmu novēršanai. 

Šobrīd Satversmes tiesas lietvedībā aizvien nonāk jaunas lietas par tiesisko regulējumu, kas saistīts ar procesiem par noziedzīgi iegūtu mantu. Šajā grāmatžurnālā lasītājs atradīs pārdomas par to, kāpēc šīs kategorijas lietas atkārtoti atgriežas Satversmes tiesā un kādēļ tās tiek atkal izskatītas. Domājams, ka grāmatžurnālā paustie viedokļi un skaidrojumi būs noderīgi arī konstitucionālajai tiesai, šķetinot tās lietvedībā šobrīd esošās lietas. 

Grāmatžurnālā autori pauž arī vērtējumu par esošā regulējuma piemērošanas īpatnībām, gan izmeklējot un mēģinot pierādīt, ka notikusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija vai terorisma finansēšana, gan tiesvedības ietvaros izskatot lietas par noziedzīgi iegūtu mantu, gan īstenojot nozares uzraudzību.  

Savu atbildības nastu, apkarojot noziedzīgos rūpalus un to augļu iepludināšanu legālo līdzekļu apjomā, nes gan likumdevējs, gan zvērināti advokāti, gan zvērināti notāri, gan kredītiestādes un vairākas citas institūcijas, kuru pārstāvju viedokļi grāmatžurnālā ļauj iegūt vispusīgu ieskatu risku efektīvas pārvaldīšanas problēmjautājumos: sākot no iekšējo kontroles sistēmu izveides nepieciešamības, turpinot ar starptautisko un nacionālo sankciju, kā arī klientu uzraudzības procesu vērtējumu un ziņojumu iesniegšanu uzraudzības iestādēm par aizdomīgiem darījumiem.  

Ņemot vērā, ka šis  grāmatžurnāls veidots, izmantojot finansējumu, kas ir paredzēts pasākumu plānā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2023.-2025. gadam, tā saturs ir brīvi pieejams visiem interesentiem un ne tikai žurnāla abonentiem. Proti, grāmatžurnāla elektroniskā versija brīvi ir pieejama vietnē juristavards.lv, bet drukāto izdevumu, sedzot piegādes izmaksas, interesenti var pasūtīt "Jurista Vārda" e-veikalā

Jau piekto gadu pēc kārtas “Jurista Vārds” rudenī saviem lasītājiem ir sarūpējis grāmatžurnālu, kas ierasti veltīts aktuālai tēmai, to aplūkojot padziļināti un daudzpusīgi. Iepriekšējos gados šādi grāmatžurnāli tika veltīti gan administratīvās atbildības reformai, gan datiem kā tehnoloģiju laikmeta resursiem, gan dzīvojamo telpu īres jaunajam regulējumam, gan Latvijas Republikas Satversmei, atzīmējot mūsu valsts pamatlikuma pirmo simtgadi, gan arī konkurences tiesībām mūsdienu tirgus ekonomikā. Līdzšinējie grāmatžurnāli vienkopus aplūkojami un iegādājami šeit: https://juristavards.lv/veikals/produkta-kategorija/zurnali/zurnali-gramatzurnali/.  

Papildinformācijai:

Zeltīte Kazļenoka
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”
Attīstības un komunikācijas departamenta
Digitālās komunikācijas speciāliste
zeltite.kazlenoka@lv.lv
67898741, 25386479
lv.lv