Oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" sadarbības partneru aptauja (2023)

2023. gada 18. decembris

Attēls: Latvijas Vēstnesis.

2023. gada nogalē kārtējā oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" sadarbības partneru aptaujā piedalījās konstitucionālās institūcijas, ministrijas, citas iestādes, kā arī amatpersonas, kuru pienākums ir publicēt oficiālajā izdevumā savus tiesību aktus vai oficiālos paziņojumus. Pirmo reizi tika aptaujātas arī pašvaldības, jo "Latvijas Vēstnesī" ir jāpublicē visi saistošie noteikumi. Publicējam rezultātu kopsavilkumu, kas apkopots infografikā. 

Sadarbības partneru aptaujas rezultātu kopsavilkums: Sadarbības partneru aptauja (2023)

Šogad aptaujā, kādas notiek reizi trīs gados, piedalījās 104 respondenti, kuri novērtēja sadarbību ar "Latvijas Vēstnesi" oficiālo publikāciju nodrošināšanas jomā trīs kategorijās – sasniedzamība, atsaucība un operativitāte. Apmierinātība tika vērtēta skalā no 1 līdz 4, proti, 1 – ļoti neapmierina un 4 – ļoti apmierina. 

Pēc rezultātu apkopošanas ar gandarījumu secinām, ka visās kategorijās vidējais rādītājs ir 3,9. 

Par "Latvijas Vēstneša" darbinieku atsaucību tika saņemtas vairākas atsauksmes, piemēram: 

  • "Paldies "Latvijas Vēstneša" darbiniekiem, kuri strādā profesionāli, ar lielu profesijas mīlestību. Ar problēmām neesmu saskārusies  – viss notiek lietišķi, augstā atbildības līmenī." (Nacionālo kultūras mantojuma pārvalde
  • "Paldies par pretimnākošu attieksmi un veiksmīgu līdzšinējo sadarbību ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību". 
  • "Lai saglabājas tas radošais un labestīgais darba gars savstarpējā attieksmē un radoša attieksme darba jautājumu un problēmu risināšanā." (Notārs

Aptaujā tika noskaidroti arī vietnes vestnesis.lv lietošanas paradumi. Lai arī 87 % aptaujāto seko savām publikācijām vietnē, tomēr tikai 4 % šim nolūkam izmanto bezmaksas rīku "SEKO LĪDZI". Tā ir iespēja pierakstīties uz savas iestādes tiesību aktu publikācijām vai paziņojumiem.  

Atbildēs uz jautājumu par vietnes vestnesis.lv informācijas drošību atklājās, ka tikai 9 % respondenti izmanto iespēju pārliecināties par publikāciju nemainīgumu no publicēšanas brīža, bet 50 % – par šādu iespēju nebija dzirdējuši. Tāpēc ikvienam vēlamies atgādināt, ka visas oficiālās publikācijas ir izdevēja "Latvijas Vēstnesis" parakstītas ar drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu. Parakstu var verificēt jeb pārbaudīt arī katra dokumenta atvērumā, sadaļā "Informācijas drošība" (skat. "Rīki").  

Pateicamies visiem sadarbības partneriem, kas piedalījās aptaujā, kā arī sniedza ierosinājumus sadarbības pilnveidošanai! 

Publikāciju oficiālajā izdevumā nosaka Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums un vairāk nekā 200 tiesību normu, kas apkopotas šajā sarakstā: Latvijas Vēstnesis - Latvijas Republikas oficiālais izdevums (vestnesis.lv) 

"Latvijas Vēstnesis" ir elektroniskais izdevums, kas bez maksas pieejams vietnē vestnesis.lv Tajā publicētā informācija ir publiski ticama un saistoša. Savukārt vietne likumi.lv nodrošina pieeju sistematizētiem tiesību aktiem. 

 

Papildinformācijai:

Zeltīte Kazļenoka
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”
Attīstības un komunikācijas departamenta
Digitālās komunikācijas speciāliste
zeltite.kazlenoka@lv.lv
67898741, 25386479
lv.lv