Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" aicina komandā jaunāko sistēmanalītiķi

2023. gada 9. oktobris

Attēls: Latvijas Vēstnesis.

Mūsu piedāvājums: 

 • Svarīgākā šī piedāvājuma vērtība ir pats darba process, kas norit dinamiskā un radošā komandā, kuras galvenais mērķis ir kopīgi veidot laikmetīgu un lietotājiem draudzīgu oficiālās publikācijas informācijas vidi;
 • Produktīvam darbam viss nepieciešamais tehniskais nodrošinājums;
 • Elastīga pieeja darba laikam un iespēja strādāt attāllināti vai labiekārtotās biroja telpās Rīgas centrā;
 • Normāla veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika beigām;
 • Atbilstoši Tavam ieguldījumam darbā ir reāla iespēja izaugsmei;
 • Tavai pieredzei un prasmēm atbilstošu atalgojumu robežās no 1500 - 2300 eiro (bruto). 

Darba pienākumu apraksts:

 • Jāplāno un jāveido jaunas informācijas sistēmas, jāuzlabo esošās sistēmas;
 • Jānoskaidro prasības, kādai jābūt jaunajai sistēmai vai esošās sistēmas uzlabojumiem;
 • Jāanalizē un jāapraksta esošo sistēmu darbību, tās atbilstību pasūtītāja vajadzībām, ietekmi uz citām sistēmām un jāizstrādā ieteikumi uzlabošanai;
 • Jānoskaidro ierobežojumi un sistēmas lietošanas vides prasības, jāizstrādā funkcionālās (kas sistēmai jādara) un nefunkcionālās (veiktspējas, drošības u.c.) prasības;
 • Jāizstrādā kopīgu informācijas sistēmas prasību specifikāciju, kurā noteiksi, kas un kādā veidā sistēmai būs jāveic, kādai tai jāizskatās, grafiski atainosi sistēmas uzbūvi, tās sastāvdaļas un to mijiedarbību;
 • Jāanalizē, kādas ir iespējas īstenot visas noteiktās prasības, jānovērtē nepieciešamos resursus un riskus un jāizstrādā vispiemērotāko sistēmas risinājumu;
 • Jāizstrādā sistēmu aprakstus un jāspēj tos prezentēt pasūtītājam;
 • Jāizstrādā darba uzdevumus programmētājiem;
 • Jākoordinē un jāpārbauda programmēšanas darbus un rezultātus, jāpiedalās sistēmas testēšanā;
 • Jāsniedz atbalstu lietotājiem sistēmas lietošanā.

Kādu kolēģi meklējam? 

Meklējam komunikablu komandas cilvēku ar spēcīgu analītisko domāšanu, kurš spēj atbildīgi un patstāvīgi pieņemt lēmumus un plānot savu darbu. Kolēģi, kuram nav sveša uz rezultātu orientēta darbošanās.

Kam jābūt:

 • augstākajai izglītībai vai studijām IT jomā;
 • zināšanām par programmatūras izstrādes dzīves ciklu;
 • izpratnei par procesu modelēšanu;  
 • zināšanām par programmatūras izstrādes pārvaldības rīkiem.

Pieteikumu sūti uz vakance@lv.lv līdz šī gada 6. novembrim. 

Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" veido valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformu, uzturot vietnes: vestnesis.lv, likumi.lv, lvportals.lv, juristavards.lv, kā arī izdodot žurnālu "Jurista Vārds".

Oficiālais izdevējs, pastāvot jau 30 gadus, vienmēr ir nodrošinājis nepārtrauktu piekļuvi oficiālajai publikācijai un tiesību aktiem, attīstījis tiesisko domu un veicinājis sabiedrības tiesībpratību.