Oficiālais izdevējs pārsertificē informācijas drošības pārvaldības sistēmu un saņem sertifikātu

2018. gada 12. jūnijs

Foto: Santa Sāmīte. Oficiālais izdevējs strādā atbilstoši divu ISO standartu prasībām: 1) ISO 9001:2015 "Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības" un 2) ISO/IEC 27001:2013 "Informācijas tehnoloģijas - Drošības tehnikas - Informācijas drošības vadības sistēmas - prasības".

Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” informācijas drošības sistēma ir veiksmīgi pārsertificēta. Tā atbilst standarta ISO/IEC 27001:2013 prasībām.

“Latvijas Vēstnesis” kopš 2004. gada strādā atbilstoši ISO kvalitātes vadības sistēmas standarta prasībām, un šogad pārsertificēts arī atbilstoši ISO/IEC 27001:2013 versijai.

2018. gada 24. maijā “Latvijas Vēstnesī” norisinājās ārējais audits, kurā Bureau Veritas Latvia ārējo auditoru grupa atzinīgi vērtēja oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” integrētās vadības sistēmu darbību, piešķirot labās prakses piemēra statusu.

Tāpat ikgadējā auditā tika uzraudzīta kvalitātes pārvaldība un tās atbilstība standarta prasībām. Auditori secinājuši, ka oficiālā izdevēja uzturētā kvalitātes pārvaldības sistēma tiek uzturēta saskaņā ar ISO 9001:2015 prasībām.

31. maijā oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" saņēma jaunu sertifikātu, kas apliecina, ka informācijas drošības sistēma ir pārsertificēta. Sertifikāts derīgs līdz 2021. gada 19. oktobrim.

Vairāk par “Latvijas Vēstneša” integrētās vadības sistēmu: https://www.lv.lv/?menu=par_mums&sid=120

Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” informācija