Oficiālajā izdevumā izsludina likumu par valsts budžetu 2014.gadam

2013. gada 27. novembris

Trešdien, 27.novembrī, oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (pieejams vietnē www.vestnesis.lv) ir izsludināts valsts budžets 2014. gadam un vairāki desmiti to pavadošie likumi.

 

Līdz ar likumu „Par valsts budžetu 2014.gadam” šodien oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (27.11.2013., Nr.232 (5038)) publicēti vēl 36 likumi (kopā – 37 likumi). Likums nosaka: apstiprināt valsts budžetu 2014.gadam ieņēmumos EUR 7 044 334 174, izdevumos – EUR 7 187 498 102.

 Valsts budžets 2014.gadam ir pirmais valsts budžets, kura oficiālā publikācija ir tikai elektroniskā formātā (pērn - arī drukātā formātā).

 Atgādinām, ka oficiālo e-publikāciju nosaka Oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas likums (OPTIL). Ar 2013.gadu Latvija ir pārgājusi uz oficiālo publikāciju tikai e- formātā.

Katra oficiālā e-publikācija tiek nodrošināta divos formātos. Līdzās ierastajam interneta formātam tiek veidota arī oficiālā publikācija PDF formātā, kas tiek iezīmēta ar drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu, lai nodrošinātu iespēju ikvienam pārliecināties par publikācijas teksta nemainību pēc publicēšanas. PDF formāts ļauj lietotājam veidot arī savu dokumentu izlasi, tos saglabājot datorā vai izdrukājot, t.sk. laidiena satura rādītāju.

 

 “Latvijas Vēstnesis” ir Latvijas Republikas oficiālais izdevums, un tajā publicētā informācija ir oficiāla publikācija (tiesību akti un oficiālie paziņojumi). Informāciju oficiālajā izdevumā publicē elektroniski:

  • Oficiālais izdevums brīvi un bez maksas ir pieejams tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.
  • To publicē kā periodisko izdevumu, norādot laidiena numuru un publicēšanas datumu.
  • Katrai oficiālajai publikācijai ir numurs, kas nodrošina lakonisku atsauci uz konkrētu publikāciju un ātru meklēšanu.
  • Oficiālā publikācija ir publiski ticama un saistoša.

 

                 Papildinformācijai:

Ilze Apine
Oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis”

Komunikācijas vadītāja
T.: +371 67313091
Ilze.apine@lv.lv
www.lv.lv

twitter: @VestnesisLV; @Likumi;
@LV_portals  @Jurista_Vards