Oficiālajai publikācijai tīmeklī – 5 gadi

2017. gada 30. jūnijs

Publicitātes attēls. 2012. gads ir vēsturiska robežķirtne oficiālās publikācijas stāstā: Latvijā ir ieviesta un praktiski lietojama oficiāla e-publikācija (vietnē www.vestnesis.lv), proti, klajā nāca pirmais oficiālā izdevuma "Latvijas vēstnesis" numurs, kura saturam e-vidē ir oficiālās publikācijas statuss.

 Gandrīz 1,6 miljoni apmeklējumi reģistrēti vietnē www.vestnesis.lv, kopš pērn vasarā publiskota tās jaunā versija. Šogad 1. jūlijā aprit 5 gadi, kopš Latvijā ieviesta oficiāla publikācija elektroniskā formātā. Tā sevi apliecinājusi par drošu, uzticamu un nepieciešamu informatīvo pakalpojumu Latvijas iedzīvotājiem.

Oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” saturs tīmeklī ir oficiāla publikācija. To nosaka Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums (OPTIL), kas stājās spēkā 2012. gada 1. jūlijā. Līdz tam oficiālās publikācijas statuss bija vien publikācijai drukātā formātā. Laikraksts, pusgada ilgā pārejas posmā pēctecīgi nodevis publiski ticamās un juridiski saistošās publikācijas statusu informācijai elektroniskā formātā, neiznāk no 2013. gada.

Oficiālā publikācija elektroniskā formātā ir droša. Šo 5 gadu laikā tās izdevējs nodrošinājis kvalitatīvu pakalpojumu – nepārtrauktu pieejamību “Latvijas Vēstneša” saturam un tiesību aktu vietnei Likumi.lv, kas abas kopā veido valsts informācijas sistēmu.

Pirms gada publiskoto vietnes www.vestnesis.lv jauno versiju gada laikā apmeklējuši 529 000 lietotāju, no kuriem daļa to izmanto regulāri vai apmeklējuši vairākkārt (kopumā 1,6 miljoni apmeklējumu)*.

Katrs sestais apmeklējums (ap 16 %), lai apskatītu “Latvijas Vēstneša” saturu, veikts no mobilās ierīces – tālruņa vai planšetes. Mūsdienās šāda informācijas pieejamības nodrošināšana ir pašsaprotama valsts funkcija, vienlaikus jauno tehnoloģiju laikmets un iespējas tai izvirza arvien jaunas prasības.

Oficiālā izdevēja misija“Latvijas Vēstnesi” izdod oficiālais izdevējs ar tādu pašu nosaukumu “Latvijs Vēstnesis”, kas kā valsts uzņēmums nodibināts 1993. gadā un pēctecīgi turpina jau 1918. gadā definēto misiju. Toreiz, iedibinot oficiālā izdevēja insititūciju, iezīmēti valsts komunikācijas mērķi un satura virzieni, kādā tam jāstrādā.

Sabiedrībai nozīmīgais jaunievedums – OPTIL iezīmēja oficiālās publikācijas formāta maiņu. Vienlaikus ar to nostiprinātas oficiālā izdevēja valsts funkcijas, kas, turpinot ideju par valsts un tiesiskās informācijas platformu, praksē tiek īstenotas ar vēl vairākiem informatīviem pakalpojumiem: Likumi.lv – tiesību aktu vietne –, LV portāls – skaidrojumi, e-konsultācijas, iestāžu vēstis, viedokļi un saruntelpa par Latvijas attīstību – un “Jurista Vārds” – žurnāls un portāls tiesiskai domai un praksei.

Latvijas simtgades ietvaros 2018. gada nogalē viens no notikumiem – arī oficiālā izdevēja simtgade. Projekts “Vēstnesim 100” – “Latvijas Vēstneša” artava Latvijas simtgades stāstā, tajā skaitā iecerēts rudenī aktualizēt diskusijai jautājumu par valsts informāciju kā daļu no demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības informatīvās telpas (loma, saturs, perspektīva).

Priekšvēsture

 • 18.11.1918. – pasludināta Latvijas neatkarība.
 • 07.12.1918. – lēmums par valsts informācijas avota izveidi. Šī diena iezīmē oficiālā izdevēja institūcijas aizsākumus jaunajā Latvijas valstī un tā misiju.
 • 14.12.1918. – pirmais oficiālā laikraksta “Pagaidu Valdības Vēstnesis” numurs. Pēdējais numurs iznāca 28. decembrī. Pagāja vairāk nekā 7 mēneši, līdz Latvijā atkal sāka iznākt oficiozs.
 • 01.08.1920. –  sāk  iznākt „Valdības Vēstnesis”, joprojām kā Latvijas Pagaidu valdības oficiālais laikraksts.  No 1920. gada 12. jūnija – kā Latvijas valdības oficiālais laikraksts. Okupācijas laiks – atsevišķa vēstures lappuse.
  • „Valdības Vēstneša” pēctecis mūsdienās ir Latvijas Republikas oficiālais izdevums „Latvijas Vēstnesis”.

 • 02.02.1993. Ministru padome izdod lēmumu Nr. 47 "Par valsts uzņēmuma "Latvijas Vēstnesis" nodibināšanu", kas stājas spēkā 13.02.1993.
 • 25.02.1993. Iznāk Latvijas Republikas oficiālā laikraksta “Latvijas Vēstnesis” 1. numurs.
  • Līdz 30.06.2017. iznākuši 5956 “Latvijas Vēstneša” numuri.

OPTIL un oficiālā publikācija

 • 27.09.1996. Oficiālais laikraksts “Latvijas Vēstnesis” - pirmais Latvijas periodiskais izdevums, kura saturs (sākotnēji - daļēji) pieejams tīmeklī.

  • Saturam tīmeklī - informatīvs raksturs. Oficiālās publikācijas statuss bija drukātajai publikācijai oficiālajā laikrakstā.

 • No 21. gadsimta sākuma – diskusija par oficiālās publikācijas nākotni tīmeklī.
 • 13.04.2010. “Valsts oficiālo elektronisko publikāciju pieejamības veicināšanas koncepcija”. Tā paredz vairākus scenārijus, kā Latvijā nodrošināt oficiālo publikāciju un tās finansēšanas modeli.
 • 01.07.2012. Stājas spēkā OPTIL. Likuma mērķis ir nodrošināt privātpersonu tiesības būt informētām par savām tiesībām un pienākumiem, reglamentējot tām saistošo tiesību aktu un oficiālo paziņojumu izsludināšanu, publicēšanu, spēkā esamību un pieejamību.
 • 03.07.2012. Klajā nāk pirmais “Latvijas Vēstneša” laidiens, kura saturam tīmeklī ir oficiālās publikācijas statuss.
 • 01.01.2013. Vairs neiznāk oficiālais laikraksts “Latvijas Vēstnesis”. Sabiedrība turpina lietot oficiālo publikāciju tikai elektroniski.
 • 01.07.2016. Publiskota www.vestnesis.lv jaunā versija.

OPTIL un citi informatīvie pakalpojumi

 • 11.01.2013. Publiskota  LV portāla "Par likumu un valsti" mobilā versija m.lvportals.lv.
 • 15.04.2013. Publiskota Likumi.lv jaunā versija.
 • 07.01.2014. Publiskots jauns portāls juristiem – juristavards.lv.
 • 19.03.2014. Portāls juristiem pieejams arī mobilajā versijā m.juristavards.lv.
 • 01.07.2014. Vietnē Likumi.lv izveidota  jauna starptautisko līgumu datu bāze.
 • 01.01.2017. Stājas spēkā grozījumi OPTIL, kas paredz pagaidām atlikt valsts kapitālsabiedrības “Latvijas Vēstnesis” pārveidi par valsts aģentūru. Precizētas 14. pantā minētās valsts funkcijas, skaidrības labad ietverot žurnāla “Jurista vārds” izdošanu.  
 • Janvāris, 2017.  Lietotāju plašās apmeklētības dēļ divas vietnes ierindojās visvairāk apmeklēto Latvijas vietņu saraksta augšgalā:  Likumi.lv - 16. vietā, LV portāls – 21. vietā.

Valsts funkcijas**, ko īsteno oficiālais izdevējs:

 • nodrošina oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” izdošanu (14. panta trešā daļa);
 • nodrošina ārējo normatīvo aktu un citu tiesību aktu un oficiālo paziņojumu publicēšanu (3. panta pirmā daļa);
 • nodrošina Oficiālo publikāciju informācijas sistēmas (valsts informācijas sistēmas) uzturēšanu (15. pants);
 • nodrošina oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicētu tiesību aktu sistematizāciju un sistematizētu tiesību aktu bezmaksas pieejamību sabiedrībai (16. un 17. pants);
 • veicina izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām privātpersonu tiesībām un pienākumiem, kā arī nodrošināt valsts oficiālās informācijas sniegšanu un žurnāla “Jurista Vārds “izdošanu (14. panta otrā daļa).

Izpratnes veicināšana par normatīvajos aktos noteiktajām privātpersonu tiesībām un pienākumiem (14. panta otrajā daļā paredzētā valsts funkcija), kā arī valsts oficiālās informācijas sniegšanas nodrošināšana tiek īstenota:

 • VSIA “Latvijas Vēstnesis” uzturētajā portālā “Par likumu un valsti” (www.lvportals.lv);
 • nodrošinot žurnāla “Jurista Vārds” izdošanu;
 • nodrošinot juridiska rakstura literatūras izdošanu.

* Avots: Google Analytics
** Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums

"Latvijas Vēstneša" informācija