Oficiālajam izdevējam – 23!

2016. gada 2. februāris

Foto: Publicitātes attēls. Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" sabiedrībai nodrošina 4 portālus: www.vestnesis.lv (tiesību akti un oficiālie paziņojumi), www.likumi.lv (sistematizēti tiesību akti), www.lvportals.lv (skaidrojumi, likumi praksē, e-konsultācijas, valsts iestāžu jaunumi) un www.juristavards.lv (nedēļas žurnāls / portāls juristiem).

2. februārī aprit 23 gadi, kopš dibināts valsts uzņēmums „Latvijas Vēstnesis” un oficiālās publikācijas funkcija Latvijā tiek īstenota, tās publicējot oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Mūsdienās oficiālais izdevējs turpina dibināšanas laikā noteikto misiju - tā darbība ir cieši saistīta ar Latvijas Republikas Satversmes 90. panta „Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības” īstenošanu. „Latvijas Vēstnesis” iedzīvotājiem nodrošina 2 valsts vietnes (www.vestnesis.lv un www.likumi.lv), 2 specializētos portālus (www.lvportals.lv un www.juristavards.lv) un žurnālu „Jurista Vārds”.

Februāris ir „Latvijas Vēstneša” dzimšanas dienas mēnesis, jo:

  • 1993. gada 2. februāris ir valsts uzņēmuma  „Latvijas Vēstnesis” dibināšanas diena,
  • savukārt 25. februāris – diena, kad pirms 23 gadiem klajā nāca pirmais oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" numurs. Kā laikraksts - papīra formātā – tas iznāca 20 gadus, bet kopš 2013. gada oficiālais izdevums turpina iznākt tikai elektroniskā formātā (pieejams valsts vietnē www.vestnesis.lv).


Iedzīvotāju viedoklis: nepieciešami arī skaidrojumi

Teju pusei Latvijas iedzīvotāju (46 %) pēdējā gada laikā ir bijusi nepieciešamība lasīt likumus vai citus tiesību aktus, meklēt skaidrojumus par savām tiesībām vai izmantot oficiālos paziņojumus, piemēram, par vakancēm valsts iestādēs vai izsolēm. Tas secināts pētījumā* par valsts informācijas auditorijas izpēti, kas publiskots 2015. gada vasarā.


Absolūtais vairākums novērtē, ka viņiem ir būtiska tāda valsts sniegtā informācija kā konsultācijas par tiesībām un pienākumiem (75 %), likumi un citi tiesību akti (74 %) un skaidrojumi par likumiem un citiem tiesību aktiem (71 %).

Kopumā sabiedrība uzskata, ka valstij ir pienākums sniegt informāciju par likumiem un citiem tiesību aktiem, turklāt ne tikai informēt par to pieņemšanu un/vai izmaiņām, bet arī sniegt skaidrojumus – 88 % iedzīvotāju norāda, ka tas viņiem ir svarīgi vai ļoti svarīgi.

Tas ir nozīmīgs rādītājs sabiedrības pieprasījumam būt informētai par savām tiesībām, pienākumiem un iespējām.  Brīvu pieeju šādai valsts informācijai nosaka Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums (OPTIL), kas stājās spēkā 2012. gada 1. jūlijā. Likuma mērķis ir nodrošināt privātpersonu tiesības būt informētiem par savām tiesībām un pienākumiem, reglamentējot tām saistošo tiesību aktu un oficiālo paziņojumu izsludināšanu, publicēšanu, spēkā esamību un pieejamību.

Ko nosaka OPTIL

Pirmkārt, OPTIL pavēra jaunu lappusi oficiālās publikācijas nodrošināšanā – Latvijā ieviests progresīvs elektroniskais oficiālā izdevuma formāts. Kopš 2012. gada 3. jūlija, kad vietnē www.vestnesis.lv iznāca pirmais oficiālais e-laidiens, izdevumu „Latvijas Vēstnesis” var lietot it visur, kur pieejams internets.

Otrkārt, ar likumu noteikta tiesību aktu sistematizācija vietnē www.likumi.lv, garantējot iedzīvotājiem bezmaksas pieeju tā saturam. Aizvadītajos gados Likumi.lv ir attīstīta par mūsdienīgu portālu ar plašu funkcionalitāti un personalizētām iespējām lietotājiem.

„Abas valsts uzturētās vietnes – www.vestnesis.lv un www.likumi.lv – ir pieprasīti un plaši izmantoti informācijas avoti. To pilnveide un turpmāka attīstība ir oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” prioritāte,” iedzīvotāju pieprasījumu pēc šī valsts informācijas segmenta un tā pieejamības pilnveidošanas ieceres raksturo D. Ābele.

Treškārt, paredzēts, ka oficiālajam izdevējam “Latvijas Vēstnesis” jāveicina izpratne par normatīvajos aktos noteiktajām privātpersonu tiesībām un pienākumiem. To nodrošina LV portāls (www.lvportals.lv) un specializētais žurnāls / portāls “Jurista Vārds” (www.juristavards.lv).

Četri portāli

Lai nodrošinātu valsts deleģētās funkcijas, kas noteiktas OPTIL, izdevējs “Latvijas Vēstnesis” sabiedrībai kopumā nodrošina četrus portālus:

  • www.vestnesis.lv: oficiālais izdevums “Latvijas Vēstnesis” (tiesību akti un oficiālie paziņojumi)
  • www.likumi.lv: sistematizēti tiesību akti. Jaunākā informācija par izmaiņām
  • www.lvportals.lv: skaidrojumi, likumi praksē, e-konsultācijas, valsts iestāžu jaunumi. Palīgs tiesību aktu normās. Viedokļu platforma
  • www.juristavards.lv: nedēļas žurnāls / portāls juristiem. Tiesiskai domai un praksei

 

* Pētījuma mērķis bija iegūt raksturojumu par Latvijas iedzīvotāju vajadzībām pēc valsts sniegtās informācijas. To  pasūtīja oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” un veica SIA “Aptauju Aģentūra”.  Pētījums īstenots 2015. gada pavasarī, un tā ietvaros kompleksi veiktas divas pētnieciskās aktivitātes – Latvijas iedzīvotāju kvantitatīva aptauja (izlases apjoms – 1000 respondentu) un LV portāla (www.lvportals.lv) lietotāju kvantitatīva aptauja (izlases apjoms – 566 respondenti). Šeit ieskicēti sabiedriskās domas izpētes svarīgākie rezultāti. 

 

„Latvijas Vēstneša” informācija