Oficiālās publikācijas vērtības – bezmaksas piekļuve, publiska ticamība un pieejamība vienuviet

2019. gada 12. novembris

88% respondentu oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” vietni vestnesis.lv atzinuši par uzticamu un ērti lietojamu, liecina 2019. gada oktobrī veiktās aptaujas rezultāti.

Aptaujas rezultāti apkopoti infografikā: https://infogram.com/vestnesislv-lietotaju-aptauja-2019-1hzj4o9jejz34pw?live

Kā būtiskākās oficiālās publikācijas vērtības vestnesis.lv lietotāji izcēla trīs – brīvu un bezmaksas piekļuvi, publisko ticamību un pieejamību vienuviet. 72% lietotāju atbalsta visu pašvaldību saistošo noteikumu publicēšanu vienuviet – vietnē vestnesis.lv. Tāpat lietotāji izsaka nožēlu par to, ka oficiālajā izdevumā vairs netiek publicēti valsts pārvaldes amatu konkursi.

Aptaujas rezultāti parāda, ka vienlīdz pieprasītas ir abas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” satura kategorijas – gan tiesību akti, gan oficiālie paziņojumi. Tāpat vienlīdz liela interese ir gan par izdevuma jaunāko saturu, gan par tā 26 gadu publikāciju arhīvu. (44% respondentu tieši pastāvīgu arhīva pieejamību atzinuši par vienu no nozīmīgākajām oficiālās publikācijas vērtībām.)

Lietotāju aptaujas tiek rīkotas reizi trijos gados. Tajās regulāri tiek noteikta lietotāju apmierinātība ar vietni vestnesis.lv kopumā. Skalā no 1 līdz 4 tiek vērtēts vietnes saturs, pieejamība, dizains, funkcionalitāte, lietošanas ērtums un meklētājs. Šogad iegūtais vidējais rādītājs ir 3,45.  Aptauja notika no 2019. gada 14. oktobra līdz 25. oktobrim. Tajā piedalījās 714 respondenti. 

“Latvijas Vēstnesis” izsaka pateicību saviem lietotājiem par iesaisti un interesi oficiālā izdevuma pilnveidē. 

Par oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis”

“Latvijas Vēstnesis” ir periodisks elektroniskais izdevums, kas bez maksas pieejams vietnē www.vestnesis.lv. Tajā publicētā informācija ir publiski ticama un saistoša. Neviens nevar aizbildināties ar oficiālajā izdevumā publicētu tiesību aktu vai oficiālo paziņojumu nezināšanu. Vestnesis.lv ir daļa no oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformas.

Papildinformācijai:

Kellija Dadzīte 
Oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis”
Sabiedrisko attiecību speciāliste

T.: +371 67310675
Mob.: +371 22113792
kellija.dadzite@lv.lv

www.lv.lv