Par „miljoniem” un noklusētiem faktiem, piesaucot oficiālo elektronisko publikāciju

2009. gada 19. marts

Informāciju sagatavoja VSIA „Latvijas Vēstnesis”

VSIA „Latvijas Vēstnesis” iestājas par precīziem faktiem un objektīvu informāciju, tādēļ piedāvājam precizējošu informāciju saistībā ar Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) 19. martā izplatīto aicinājumu, kurā ir vairāki tendenciozi apgalvojumi.

VSIA „Latvijas Vēstnesis” solidarizējas ar LDDK preses relīzē izteikto viedokli par elektroniskās oficiālās publikācijas ieviešanas nepieciešamību. Informējam, ka Tieslietu ministrijā izveidota darba grupa, lai steidzamības kārtā risinātu šo jautājumu. Tajā iesaistīta arī LDDK. Viens no darba grupas dalībnieku uzdevumiem bija līdz 19. martam sniegt konstruktīvus priekšlikumus šīs problēmas risinājumiem. Konstruktīvi priekšlikumi no LDDK vēl nav saņemti, taču tapusi preses relīze ar tendenciozu un neprecīzu informāciju, kas, atrauti no konteksta, izvilkta no darba grupas darba materiāliem.

VSIA „Latvijas Vēstnesis” valdes priekšsēdētāja Daina Ābele:
„Uzskatu šādu LDDK rīcību par augstākā mērā neētisku. To visdrīzāk diktē nevis nepieciešamība rūpēties par visiem Latvijas uzņēmējiem, bet par atsevišķu savu biedru biznesa interesēm.

Precizējot LDDK sniegto informāciju:

  1. Oficiālā laikraksta „Latvijas Vēstnesis” tirāžu nosaka laikraksta abonentu skaits. No kopējā abonentu skaita valsts iestāžu abonenti ir 27,6%. Nepieciešamību abonēt papīra laikrakstu nosaka likumdošana, kas līdz šim brīdim paredz, ka vienīgi publikācija oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un „LR Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā” uzskatāma par oficiālu, t.i. juridiski saistošu trešajām personām. Informatīvi ar laikraksta „Latvijas Vēstnesis” saturu un tā arhīvu ikviens interesents var iepazīties interneta vietnē „www.vestnesis.lv” (bez maksas kopš 2007. gada). No 2001. gada sabiedrībai bez maksas pieejams arī tiesību aktu vortāls „www.likumi.lv”. Elektronisko publikāciju statusu var mainīt tikai ar izmaiņām tiesiskajā regulējumā. VSIA „Latvijas Vēstnesis” vienmēr paudis gatavību nodrošināt elektronisko oficiālo publikāciju visaugstākajā kvalitātē. Lai īstenotu šo ieceri, ir pārskatīti iekšējie publikāciju sagatavošanas procesi, kā arī tiek pilnveidotas informācijas sistēmas atbilstoši drošības standartu prasībām. Šim nolūkam šā gada 10. martā VSIA „Latvijas Vēstnesis” noslēdza līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta „VSIA „Latvijas Vēstnesis” integrētās kvalitātes vadības un informācijas tehnoloģiju drošības sistēmas pilnveidošana” realizāciju ESF līdzfinansētajā aktivitātē „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana”.
  2. 2008.gadā no uzņēmējiem iegūtie līdzekļi par komercreģistra publikācijām, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” ir Ls 738 tūkst., kas sastāda 32,16% no organizācijas kopējiem ienākumiem. Ņemot vērā ievērojamo komercreģistra ierakstu skaitu, kas publicējamas oficiālajā laikrakstā bez maksas, vidēji viens komersants no tiem, kas 2008. gadā publicējies „Latvijas Vēstnesī”, samaksājis Ls 12,7. Līdz ar to uzskatām par tendenciozu LDDK viedokli par augstajām publikāciju izmaksām un lielo administratīvo slogu uzņēmējiem. Ilustrācijai, lai iegūtu informāciju par viena komersanta paraksta tiesīgo personu sarakstu Lursoft datu bāzē, tiek iekasēti Ls 0,45. Lai nodrošinātu ticamu publikāciju laikrakstā „Latvijas Vēstnesis’” vidēji dienā par šiem valsts rīcībā esošiem datiem būtu jāsamaksā Ls 2 - 5.
  3. 2008. gadā VSIA „Latvijas Vēstnesis” valsts budžetā  nodokļu ieņēmumos (tai skaitā PVN) samaksājis  Ls 561,4 tūkst. Vidējā bruto darba samaksa uzņēmumā 2008. gadā bija Ls 576, 75. Pēc gada pārskata apstiprināšanas valsts budžetā par valsts kapitāla daļu izmantošanu tiks iemaksāti 50% no uzņēmuma peļņas, t.i. ap Ls 192 tūkst., līdz ar to LDDK apgalvojums, ka, likvidējot VSIA „Latvijas Vēstnesis”, valsts ekonomētu līdzekļus, ir nepamatots. Tieši pretēji, likvidējot esošo kārtību valsts funkciju realizācijai būtu jāatrod papildu līdzekļi valsts budžetā, kas tuvākajos 3 gados visdrīzāk nav iespējams. Jautājums ir: kas vēlas komersantu un citu sabiedrības locekļu maksājumus iekasēt turpmāk, ja tiks likvidēta valsts SIA, tai skaitā bez maksas pieejamā oficiālā informācija? Varbūt tas ir jautājums, uz kuru varētu gaidīt atbildi no LDDK.”


Uzziņai

 "Latvijas Vēstnesis" ir Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Tā saturā ietverts tiesiskas valsts princips, proti, prasība, lai pret personu saistošās tiesību normas būtu izsludinātas un publiski pieejamas.

Oficiālais laikraksts vienmēr ir pastāvējis ar mērķi vienkopus publiskot visu informāciju, kuru privātpersonām, tostarp arī komersantiem, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām ir nepieciešams zināt, lai ikviens varētu pildīt pienākumus un īstenot savas tiesības.

Laikraksta elektroniskā versija – www.vestnesis.lv.

Kopš 2007. gada 1. janvāra laikraksta elektroniskā versija un publikāciju arhīvs ir pieejams bez maksas. Elektroniskā versija piedāvā publikāciju arhīvu kopš 1995. gada. Konsolidētos tiesību aktus nodrošina tiesību aktu vortāls www.likumi.lv.

Publikācijām elektroniskajā versijā www.vestnesis.lv ir informatīvs raksturs. Lietotāju skaits ar katru mēnesi pieaug, janvārī sasniedzot 24 000 (unikālie apmeklētāji).

Papildinformācijai:
Ilze Apine
T.: 67310675
ilze.apine@lv.lv