Pārresoru koordinācijas centrs: POLSIS nākotnē būs vietnē likumi.lv

2022. gada 21. septembris

Publicitātes attēls.

Ministru kabinets (MK) ar 2022. gada 13. un 20. septembra sēdēs lemto, atbalstot Pārresoru koordinācijas centra (sadarbībā ar Valsts kanceleju, Tieslietu ministriju un VSIA "Latvijas Vēstnesis") sagatavoto Informatīvo ziņojumu par politikas plānošanas dokumentu un informatīvo ziņojumu attēlošanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" sistematizētajā tīmekļvietnē www.likumi.lv un piešķirot līdzekļus atsevišķas vienotas politikas plānošanas dokumentu un informatīvo ziņojumu  datubāzes izveidei, būtībā rūpējas par ērtāku piekļuvi dokumentiem ikvienam to lietotājam.

MK apstiprinātie politikas plānošanas dokumenti, informatīvie ziņojumi un tiesību akti patlaban lietotājiem ir pieejami vairākās informācijas sistēmās (Politikas plānošanas dokumentu datubāzē, tīmekļa vietnē Likumi.lv, TAP portālā). Plānots, ka līdz 2023. gada 1. septembrim tīmekļvietnē www.likumi.lv tiks izveidota atsevišķa datubāze, kur šie dokumenti būs integrēti ar Vienoto tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālu www.tapportals.mk.gov.lv

Turpmāk lietotājiem būs vienuviet atrodami gan tiesību akti, gan plānošanas dokumenti, gan arī to izpildes ziņojumi. Datubāzē ievietotajiem politikas plānošanas dokumentiem tiks izveidots savs meklētājs, kas ļaus dokumentus atlasīt ne tikai pēc atslēgvārda un apstiprināšanas/publicēšanas datuma, bet arī pēc politikas plānošanas dokumenta veida, jomas un iesniedzējinstitūcijas.

Pēc jaunās datubāzes izveides, POLSIS datubāze darbību izbeigs. Uz jaunveidojamo datubāzi no POLSIS tiks pārcelti aktuālie plānošanas dokumenti un to izpildes informatīvie ziņojumi, bet vēsturiskie dati tiks glabāti, tikai stingri izvērtējot to lietderību un pārnešanas iespējas.

Informatīvais ziņojums par politikas plānošanas dokumentu un informatīvo ziņojumu attēlošanu Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" sistematizētajā tīmekļvietnē www.likumi.lv.

 

Pārresoru koordinācijas centra informācija