Pašvaldību komunikācijas speciālistus informē par LV portāla un likumi.lv iespējām

2019. gada 19. septembris

Foto: Aiga Dambe

Atsaucoties oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” aicinājumam tuvāk iepazīt uzturēto informatīvo platformu un tās piedāvātās pašvaldību darbā noderīgas iespējas, notika pirmā tikšanās ar pašvaldību komunikācijas speciālistiem. Tā novērtēta kā veiksmīga, tādēļ šoruden iecerētas vēl citas tikšanās. 

Pēc “Latvijas Vēstneša” iniciatīvas, 18. septembrī sešu pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālisti tikās ar oficiālā izdevēja darbiniekiem, lai uzzinātu par “Latvijas Vēstneša” valsts pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformas iespējam. Padziļināti saruna izvērsās par LV portāla (lvportals.lv) saturu un funkcionalitāti, un tiesību aktu vietnes likumi.lv sniegtajiem pakalpojumiem. 

“Semināra dalībnieki ļoti atzinīgi novērtēja iegūto informāciju par LV portāla un likumi.lv piedāvātajām iespējām portālu lietošanai un informācijas tālākizmantošanā. Semināra novērtējuma anketās paužot pārliecību, ka LV portāla un likumi.lv skaidrojumi un sadarbības piedāvājumi ir svarīgi pašvaldību sabiedrisko attiecību kvalitatīvākai darbībai un iedzīvotāju informētībai,” skaidro LV portāla direktore Zaida Kalniņa, īpaši aktīvi pašvaldību sabiedrisko attiecību dienestu pārstāvji iesaistījās diskusijā par pašvaldību informācijas sagatavošanu un atzinīgi novērtēja padomus informācijas noformēšanā. Tāpat tika izteikta atzinība par līdzšinējo pieredzi līdzdarbojoties pašvaldību informācijas izplatīšanā sabiedrībai.”

Iecerēts rīkot papildus tikšanās ar vēl citu pašvaldību pārstāvjiem, lai informētu komunikācijas speciālistus par LV portāla un tiesību aktu vietnes likumi.lv iespējām un piedāvājumiem un nostiprinātu ilgtermiņa sadarbību.

Oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" informācija