Paziņojumi par promocijas darbu aizstāvēšanu pieejami „Latvijas Vēstnesī”

2015. gada 15. marts

Lietotāju ērtībām paziņojumi par promocijas darbu aizstāvēšanu tagad pieejama kā atsevišķa oficiālo paziņojumu grupa. Šīs ziņas pieejamas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (vietnē www.vestnesis.lv).

Jaunā sadaļa kā atsevišķa paziņojumu grupa var būt noderīga gan augstskolu mācībspēkiem, gan studentiem, gan citiem interesentiem. Iepriekš šīs ziņas bija pieejamas sadaļā „Dažādi sludinājumi”, bet kopš 2015.gada 10.februāra pieejamas atsevišķi: www.vestnesis.lv > Oficiālie paziņojumi > Promocijas darbi

  • https://www.vestnesis.lv/oficialie-pazinojumi/promocijas-darbi

To, ka „Latvijas Vēstnesī” jāpublicē paziņojums par gaidāmo aizstāvēšanu, nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.1001 „Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji”.

Darbdienās „Latvijas Vēstnesī” katrā grupā mēdz būt publicēti no viena līdz pat vairākiem simtiem paziņojumu (piemēram, Komercreģistra ziņas). Lai varētu ātri pārskatīt un atlasīt interesējošo ziņu, katrs saraksts papildināts ar lokālo meklētāju.  Ikvienu paziņojumu sarakstā var:

  • atvērt kā atsevišķu informācijas vienību, noklikšķinot uz tā OP numuru;
  • atvērt šo pašu paziņojumu kā PDF dokumentu;
  • iegūt apliecinājumu par publikācijas autentiskumu (pārbaudīt e-parakstu, ar kuru iezīmēta katra publikācija) ;
  • lejuplādēt, drukāt, dalīties sociālajos tīklos.

Latvijā ir spēkā Oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas likums, un tā mērķis ir nodrošināt privātpersonu tiesības būt informētām par savām tiesībām un pienākumiem.  Vietnē www.vestnesis.lv publicētā informācija ir oficiālā publikācija (jau trešo gadu tikai  elektroniska), un šis saturs ir nemainīgs, publiski ticams un juridiski saistošs.

Oficiālais izdevums „Latvijas Vēstnesis” iznāk katru darba dienu, izsludinot tiesību aktus (piemēram, likumi, Ministru kabineta noteikumi u.tml.) un oficiālos paziņojumus. Lūk, ar kādām paziņojumu grupām iedzīvotāji var iepazīties vietnē www.vestnesis.lv:

Papildinformācijai:

Ilze Apine
Oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis”
Attīstības un projektu vadības daļas vadītāja
T.: +371 67313091
Mob.: 26165216
Ilze.apine@lv.lv
www.lv.lv