Piesakies "Jurista Vārda" pētniecisko darbu konkursam!

2013. gada 3. septembris

Žurnāls “Jurista Vārds” meklē talantus tiesību zinātnē un aicina jaunos juristus un tieslietu studentus līdz 13. oktobrim iesniegt darbus pētniecisko darbu konkursam.

 

Jau astoto gadu pēc kārtas tiek izsludināts "Jurista Vārda" rīkotais pētniecisko darbu konkurss. Tā mērķis ir veicināt diskusiju par tiesību teoriju un praksi Latvijā, tajā iesaistot jaunos juristus, kā arī atbalstīt Latvijas jauno tiesībzinātnieku pirmos soļus tiesību zinātnē.

 Iepriekšējie konkursi pierādījuši, ka Latvijā netrūkst jauno talantu. Konkursos godalgotie darbi pēc publicēšanas žurnālā izpelnījušies galvenokārt atzinīgas lasītāju atsauksmes, tā pierādot, ka arī jurista iesācēja (vai pat vēl studenta) atziņas var būt vērtīgas Latvijas tiesībnieku saimei.

 „Pašiem konkursantiem dalība šajā pasākumā savukārt ir vairākos aspektos, pirmkārt dalība konkursā ir liela uzdrīkstēšanās nodot savu darbu pieredzējušu tiesību zinātnieku un praktiķu stingrajam vērtējumam un kalpo kā jauno tiesībnieku pašapziņas un pat drosmes pārbaude. Savukārt ja darbs tiek godalgots un publicēts "Jurista Vārdā", tas ir lielisks jaunā censoņa vārda pieteikums Latvijas juristu vidē. Šāds panākums var izrādīties arī noderīgs fakts jaunā tiesībnieka biogrāfijā kā uzņēmības un centības apliecinājums iespējamā darba devēja acīs,” dalībnieku iespējas raksturo žurnāla „Jurista Vārds galvenā redaktore Dina Gailīte.

Arī šogad jaunie juristi un tieslietu studenti konkursam var iesniegt gan speciāli rakstītu darbu, gan arī studiju procesa ietvaros tapušu pētniecisku darbu (tai skaitā bakalaura darbu, diplomdarbu un maģistra darbu, kas aizstāvēts ne agrāk par 2012. gadu).

  • Šajā reizē konkursa darbi ir jāiesniedz līdz 2013. gada 13. oktobrim, sūtot uz e-pastu juristavards@lv.lv vai elektronisko datu nesēju personiski nogādājot redakcijā Rīgā, Bruņinieku ielā 36 (tālr. 67310680 vai 67310680).
  • Darbu var iesniegt tikai elektroniskā formātā.
  • Iesniedzamajam darbam autors pievieno pieteikumu un augstskolas mācībspēka rekomendāciju.

 Iesniegtos darbus vērtēs "Jurista Vārda" zinātniski konsultatīvā padome un redakcija, kā arī pieaicinātie eksperti un konkursa atbalstītāju pārstāvji.

 Uzvarētājiem tiks piešķirts nedēļas žurnāla "Jurista Vārds" abonements nākamajam gadam, iespēja publicēt atzinību guvušo darbu "Jurista Vārdā", kā arī juridiskā literatūra, kas iznākusi oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" apgādā. Žūrijai ir tiesības piešķirt arī veicināšanas balvas. Ar īpašām balvām konkursa tiesību nozaru sekciju uzvarētājus sveiks arī konkursa īpašie atbalstītāji.

 Ar nolikumu (publicēts 20.09.2013.; Nr.34 (785)) var iepazīties pielikumā vai www.juristavards.lv.

 

Papildinformācijai:

Dina Gailīte,
galvenā redaktore
juristavards@lv.lv
T.: 67310680
www.juristavards.lv
@Jurista_Vards