Pirmais gads ar oficiālu e-publikāciju un jaunie Likumi.lv INFOGRAFIKAS

2014. gada 7. februāris

Kā iedzīvotāji vērtē oficiālās publikācijas pieejamību?  Kādus jaunievedumus sagaida oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” (www.vestnesis.lv) lietotāji? Kā novērtēti jaunie Likumi.lv?  

 

2013. gada 3.janvāris. Klajā nāk pirmais oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis", kura saturs - oficiālā publikācija - lietojams tikai un vienīgi elektroniski vietnē vestnesis.lv. Līdz tam pusgadu – no 2012.gada 1.jūlija – bija ildzis pārejas posms, kurā paralēli līdzās pastāvēja abi formāti (drukātais un elektroniskais). 

Kā šo oficiālo vietni ir pieņēmuši un novērtē lietotāji? Kurus jaunievedumus (OP numuri, ar kuriem ērti atlasīt informāciju; elektroniski parakstīti PDF, lejupielādējami satura rādītāji utt.) izmanto „Latvijas Vēstneša” auditorija? Funkcionalitātes novērtējums?

Pērnā gada nogalē vestnesis.lv, likumi.lv un lvportals.lv  veica lietotāju aptaujas. Oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" gadījumā tā bija īpaši nozīmīga aptauja, jo pirmo reizi izdevuma vēsturē aptauja bija par oficiālu elektronisko publikāciju (līdz šim tika aptaujāti oficiālā laikraksta lasītāji) un tās novērtējumu.

"Latvijas Vēstneša" Oficiālo publikāciju departaments  rezultātus  izanalizējis un  secinājumus izmantos turpmākā vietnes uzturēšanas un attīstības plānošanas darbā. "Latvijas Vēstnesis" pateicas lietotājiem, kas atsaucās aicinājumam un piedalījās aptaujā, daloties viedoklī un vērtējumā par oficiālo izdevumu, tā pieejamību un iespējamiem jaunievedumiem nākotnē.

Nozīmīgāko datu kopsavilkuma ilustrācijai - infografika par lietotāju aptaujā iegūtajiem kvantitatīvajiem rādītājiem.

 

 

Lietotāju viedoklis par Likumi.lv jauno versiju (publiskota 2013. gada 24. maijā) un apmierinātību ar tiesību aktu vietni kopumā – infografikā:

 

Uzziņai: oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” un Likumi.lv darbību nosaka likums:  Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums

 

Saziņai / papildu informācijai:

Ilze Apine
Oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis”

T.: +371 67313091

Ilze.apine@lv.lv
www.lv.lv

twitter: @VestnesisLV; @Likumi; 
@LV_portals  @Jurista_Vards