Polijas Konstitucionālā tribunāla sprieduma rezonanse Eiropas Savienības tiesiskajā telpā: iznācis jaunais "Jurista Vārds" laidiens

2021. gada 9. novembris

Foto: Alīna Kļaviņa

Viens no pēdējo nedēļu skaļākajiem notikumiem Eiropas tiesību telpā neapšaubāmi ir Polijas Konstitucionālās tiesas spriedums. Kāda ir tā ietekme uz citām dalībvalstīm? Par to vairāk iespējams uzzināt "Jurista Vārda" 9. novembra numurā, kurā ekskluzīvu interviju sniedzis Eiropas Savienības tieslietu komisārs Didjē Reinderss.

Lasītājiem šajā žurnāla “Jurista Vārds” numurā tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar vairāku autoru (I. Kucina, A. Dimitrovs, K. Gailīte) komentāriem par Polijas Konstitucionālās tiesas (Try-bunał Konstytucyjny) 2021. gada 7. oktobra spriedumu lietā Nr. K3/21, kurā tiesa atzina, ka atsevišķi Pamatlīguma panti nav saderīgi ar Polijas konstitūciju.

Centrālajā publikācijā ES tieslietu komisārs Didjē Reinderss komentē šī tiesas sprieduma ietekmi uz citām ES dalībvalstīm: "Vēlos uzsvērt, ka Eiropas Komisija paš­laik vērtē spriedumu. Tomēr, kā priekšsēdētāja U. fon der Leiena savā 2021. gada 19. oktobra uzrunā Eiropas Parlamentam norādīja, jau tagad varam teikt, ka šis sprie­dums liek apšaubīt Eiropas Savienības pamatus un tas ir tiešs izaicinājums Eiropas Savienības tiesiskās kārtības vienotībai."

Intervijā Didjē Reinderss sniedz viedokli arī par to, kāda vērtība ir tiesiskuma ziņojumiem: "2020. gada zi­ņojums izraisīja debates dalībvalstu un Eiropas līmenī un izraisīja pārmaiņas. Latvijā, piemēram, ir palielinātas Tieslietu padomes pilnvaras. Tajā pašā laikā , kā mēs uzsveram 2021. gada ziņojumā, Tieslietu padome turpina darboties ar resursu trūkumu."

Viss žurnāla “Jurista Vārds” 2021. gada 9. novembra laidiens elektroniski pieejams šeit: https://juristavards.lv/zurnals.php?laidiens_id=12334

Interesentiem! “Jurista Vārdu” (izdevējs – VSIA "Latvijas Vēstnesis") var  iegādāties vai abonēt 2022. gadam internetveikalā, kā arī sazinoties ar Lasītāju servisu (67311161; abonenti@lv.lv)

Žurnālu katalogs: https://www.juristavards.lv/zurnals.php?mode=visi

(!) “Jurista Vārda” saturu veido oriģināldarbi, kurus sargā autortiesības. Jebkāda žurnālā, tostarp žurnāla elektroniskajā versijā juristavards.lv, publicēto rakstu (tai skaitā brīvpieejai atvērto publikāciju) pārpublicēšana pieļaujama tikai ar redakcijas rakstveida atļauju. Citēšanas gadījumā atsauce uz “Jurista Vārdu” ir obligāta, vienlaikus norādot arī pirmpublikācijas vietu un laiku.

Papildinformācijai:
Adelīna Anna Ziemele
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Mob.: +371 26710004
adelina.ziemele@lv.lv
www.lv.lv