Populārākā mūslaiku grāmata par Latvijas valststiesībām – tagad arī angļu valodā un brīvpieejā

2022. gada 23. augusts

Publicitātes attēls.

Kopš augusta nogales portāla juristavards.lv sadaļā “Bibliotēka” katram interesantam pieejams “Latvijas Vēstneša” apgādā izdotās grāmatas “Konstitucionālās tiesības” tulkojums angļu valodā. Tādējādi ārvalstu tiesībniekiem ir radīta iespēja gūt uzticamu un kvalitatīvu informāciju par Latvijas valsts konstitucionālajiem pamatiem, Satversmi, valsts iekārtu un cilvēktiesību aizsardzību. 31. augustā notiks grāmatas svinīgā atvēršana un autoru diskusija. 

Plašu lasītāju atzinību guvusī triju Latvijas juristu Jāņa Plepa, Edgara Pastara un Ilzes Plakanes grāmata “Konstitucionālās tiesības” ir populārākais valststiesību darbs Latvijā, kuru VSIA “Latvijas Vēstnesis” papildinātās redakcijās līdz šim izdevis jau trīs reizes (2004, 2014, 2021). 

Satversmes simtgades ietvaros grāmatas izdevējs – VSIA “Latvijas Vēstnesis” – visiem interesentiem brīvpieejā piedāvā “Konstitucionālo tiesību” tulkojumu angļu valodā digitālā formātā.

Tulkojumam izmantots grāmatas jaunākais izdevums, kas īsināts, lai lasītājiem piedāvātu informāciju tieši par Latvijas konstitucionālajām tiesībām un to piemērošanas praksi. Tulkojumu angļu valodā veikusi Ingūna Beķere, savukārt atsevišķu priekšvārdu īpaši šim digitālajam izdevumam rakstījis Mārtiņš Paparinskis. “Konstitucionālo tiesību” izdevums angļu valodā sekmēs ārvalstu tiesībnieku izpratni par Latvijas valsts pamatiem un konstitucionālo iekārtu, kā arī Satversmes piemērošanas praksi, nozīmīgākajiem doktrīnas un judikatūras avotiem. 

Satversme Eiropas un arī pasaules kontekstā ir unikāla konstitūcija, kas padara Latvijas konstitucionālo iekārtu interesantu konstitucionālo tiesību teorijas un salīdzinošo konstitucionālo tiesību pētniekiem. Grāmatā sistematizēta Satversmes tiesas un Augstākās tiesas judikatūra dažādos Satversmes piemērošanas jautājumos, kā arī sniegtas norādes par pieejamiem avotiem dziļākai atsevišķu jautājumu izpētei. Tādā veidā tā varētu būt noderīga kā uzticams un parocīgs ceļvedis ārvalstu interesentiem Satversmes piemērošanas teorijā un praksē. 

Grāmatas autori uzsver, ka ir svarīgi būt aktīviem un pašiem veidot pasaulē savu naratīvu par Latviju, tai skaitā juristiem – sniegt objektīvu un kvalitatīvu informāciju par mūsu  tiesisko sistēmu. Sevišķu nozīmi Latvijas valsts pamatu un konstitucionālās iekārtas popularizēšana iegūst 2022. gadā, kad Latvija svin Satversmes simtgadi. 

Atzīmējot “Konstitucionālo tiesību” angļu tulkojuma iznākšanu, 31. augustā pulksten 11.00 visi interesenti tiek aicināti tiešsaistē sekot līdzi sarunai par grāmatu un Satversmi. Tajā piedalīsies grāmatas autori J. Pleps, E. Pastars, I. Plakane, priekšvārda autors M. Paparinskis, kā arī izdevēja – “Latvijas Vēstneša” – vadītāja Daina Ābele. Sarunu vadīs žurnāla “Jurista Vārds” galvenā redaktore Dina Gailīte. Pasākums tiks translēts “Jurista Vārda” kontā sociālajā tīklā facebook un "Jurista Vārda" youtube kontā.  

"Latvijas Vēstneša" uzturētās vietnes – vestnesis.lv, likumi.lv, lvportals.lv – un žurnāls "Jurista Vārds" / juristavards.lv veido valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformu.

Papildinformācijai:

Zeltīte Kazļenoka 
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” 
Attīstības un komunikācijas departamenta
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
67898741, 25386479  
zeltite.kazlenoka@lv.lv 
lv.lv