Prokuratūra tiesiskajā sistēmā. Iznācis "Jurista Vārda" tematiskais numurs

2023. gada 26. septembris

Attēls: Jurista Vārds.

Atzīmējot prokuratūras pastāvēšanas 33. gadskārtu, 26. septembrī iznācis "Jurista Vārda" tematiskais numurs, kurā uzmanības centrā ir prokuratūra, bet rakstu autori – lielākoties prokurori. Arī prokurori, pildot savus amata pienākumus, ir atbildīgi sabiedrības priekšā, un, kā izskan šī izdevuma rakstos, sabiedrība arī pret prokuratūru ir ļoti prasīga un kritiska vienlaikus. Šis ir pirmais šāda mēroga prokuratūras aizsāktais dialogs ar sabiedrību, kurā iesaistījušies 20 prokuratūras pārstāvji. 

Ar šo "Jurista Vārda" tematisko izdevumu ir plānots veicināt prokuratūras atvērtību sabiedrībai, sniedzot skaidrojumus gan par savu pamatfunkciju izpildi un tās rezultātiem, gan arī par stratēģiskajiem mērķiem, uz kuriem šobrīd ir orientēts institūcijas darbs. 

Šo tematisko numuru saturu nosacīti veido vairāki tematiskie virzieni. No tiem pirmais ir veltīts prokuratūras pamatfunkciju jautājumiem, un tajā aplūkotas tādas tēmas kā, piemēram, krimināltiesisko attiecību taisnīgs noregulējums prokuratūras izpratnē un praksē, personu un valsts tiesību aizsardzības nozīme prokuratūras pamatfunkciju īstenošanā, aktualitātes un paveiktais OECD rekomendāciju izpildē korupcijas apkarošanā, nodokļu noziegumu apkarošanas sfērā un cīņā pret valsts amatpersonu noziedzīgiem nodarījumiem u.c.  

Nākamo tematisko virzienu veido pārvaldības jautājumi, kuros lasītājiem skaidrots gan tas, kā prokuratūra realizē tās darbības stratēģijā noteiktos mērķus, gan arī vērsta uzmanība uz to, cik būtisks ir kvalitatīvs atbalsts prokuratūras pamatfunkciju īstenošanā.

Žurnālā sniegts arī izvērsts pārskats par Latvijas prokuroru darbību starptautiskajās organizācijās, bet žurnālu noslēdz prokuroru atmiņas un viedoklis par to, kā prokuratūra ir mainījusies gadu gaitā.  

"Jurista Vārda" saturs ir pieejams abonentiem (digitālam saturam piekļuve tūlītēja, noformējot abonementu). Drukāto izdevumu var arī iegādāties "Latvijas Vēstneša" internetveikalā: juristavards.lv/veikals

Papildinformācijai:

Zeltīte Kazļenoka
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”
Attīstības un komunikācijas departamenta
Digitālās komunikācijas speciāliste
zeltite.kazlenoka@lv.lv
67898741, 25386479
lv.lv