Publiskots pētījums par oficiālo publikāciju un “Latvijas Vēstnesi”

2019. gada 1. jūlijs

1. jūlijā aprit septiņi gadi, kopš stājies spēkā Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums (OPTIL) un Latvijā ieviesta eletroniska oficiālā publikācija (vietne vestnesis.lv). Interesentiem brīvi pieejams pētījums, kas publicēts jaunajā Satversmes komentāru grāmatā un kurā aplūkota oficiālā publikācija Latvijā no pirmsākumiem 1918. gadā līdz mūsdienām. 

OPTIL mērķis ir nodrošināt privātpersonu tiesības būt informētām par savām tiesībām un pienākumiem, reglamentējot tām saistošo tiesību aktu un oficiālo paziņojumu izsludināšanu, publicēšanu, spēkā esamību un pieejamību. 

2012. gadā 1. jūlijā Latvijā ieviesa oficiālo publikāciju elektroniskā formātā, kas līdz šodienai sevi apliecinājusi par drošticamu risinājumu. Oficiālā publikācija - “Latvijas Vēstnesī” publicētais saturs vietnē vestnesis.lv - ir publiski ticama un saistoša. Neviens nevar aizbildināties ar oficiālajā izdevumā publicēto tiesību aktu vai oficiālo paziņojumu nezināšanu.

OPTIL 14. pants nosaka, ka “Latvijas Vēstnesis” - oficiālais izdevējs -  īsteno valsts politiku oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas jomā, tajā skaitā izdod žurnālu "Jurista Vārds" un citādi veicina izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām privātpersonu tiesībām un pienākumiem, kā arī nodrošina valsts oficiālās informācijas sniegšanu, oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas procesu.

“Latvijas Vēstnesi” kā valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformu (tīmekļa vietnes vestnesis.lv, likumi.lv, lvportals.lv un juristavards.lv) ik mēnesi apmeklē vismaz katrs ceturtais vai piektais interneta lietotājs Latvijā.

2019. gada jūnijā klajā nāca  grāmata “Latvijas Republikas Satversmes komentāri. V nodaļa. Likumdošana” - fundamentāls pētījums par likumdošanas procesu. Grāmata tapusi Satversmes zinātnisko komentāru projekta ietvaros, kļūstot par septīto komentēto Satversmes nodaļu.

592 lappušu lielajā monogrāfijā ir ne tikai atsevišķu Satversmes normu komentāri, bet arī vairāki vērtīgi raksti par likumdošanu pielikumā  “Piezīmes par likumdošanas procesu”. Tajā publicēts arī pētījums, kas tapis, pateicoties projektam “Vēstnesim - 100”, par oficiālo publikāciju - likumdošanas procesa noslēguma posmu - Latvijas tiesiskajā sistēmā no tās pirmsākumiem 1918. gadā. 

Publikācijā, ko sagatavojis autoru kolektīvs doc. Dr.iur. Jāņa Plepa zinātniskajā vadībā, aplūkots oficiālā izdevuma institūts un tā funkcijas, izpētīta oficiālo izdevumu vēsture Latvijā, to attīstība, kā arī ieskicēti oficiālā izdevēja - mūsdienās tas ir “Latvijas Vēstnesis” - nākotnes izaicinājumi kā valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformai.

Pētījuma autori: Andris Pumpišs, Elīna Kursiša, Jānis Priekulis, Eva Vīksna, Santa Ratnika, Dainis Pudelis, Dārta Ūdre, Kristīne Gailīte. Pētījuma zinātniskais vadītājs doc. Dr.iur. Jānis Pleps.

Par oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstneša” neskaidro nākotni - “Latvijas Vēstnesis” krustcelēs: platformas nākotnei ir svarīgs stabils finansējums

Papildinformācijai:

Kellija Dadzīte 
Oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: +371 67310675
Mob.: +371 22113792
kellija.dadzite@lv.lv
www.lv.lv