Raidījumu ciklam “Zini savas tiesības!” trešā sezona

2022. gada 30. septembris

Publicitātes attēls.

Jaunajā raidījumu cikla "Zini savas tiesības" veidošanā izmantots oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" vietņu – LV portālā un likumi.lv – saturiskais atbalsts. Šajā sezonā raidījumu tematiskais ietvars saistīts ar  dažādiem tiesvedības procesiem, to iztiesāšanu, tiesu nolēmumu ietekmējošām niansēm un to skaidrošanu sabiedrībai. Visus raidījumus varēs noskatīties LV portāla tematiskajā sadaļā #zinisavastiesības, kā arī LV portāla youtube kanālā.  

Latvijas Reģionu televīzijas ("Re:TV") veidotais 15 raidījumu cikls "Zini savas tiesības!" akcents ir skaidrot privāttiesisku problēmu risinājuma iespējas tiesā savstarpējo strīdu, normatīvā regulējuma neievērošanas un pārkāpumu situācijās.  

Projekta – raidījumu cikla “Zini savas tiesības!” mērķis ir radīt sabiedriski nozīmīgu saturu, stiprinot Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu un kritisko domāšanu. Savukārt projekta uzdevums ir turpināt veicināt sabiedrības tiesībpratību, skaidrot privāttiesisku problēmu risinājuma iespējas savstarpējo strīdu, normatīvā regulējuma neievērošanas un pārkāpumu situācijās, iesaistot tiesvedības institūcijas.  

Raidījumu veidošanā ir izmantots  LV portāla un vietnes likumi.lv saturs. Projekta īstenošanā aktīvi iesaistījās  tieslietu, iekšlietu u. c. struktūras. Raidījumi ir veidoti kā informatīvi izglītojoša diskusija, kuros tika pieaicināti  attiecīgie eksperti, skaidrojot tiesvedības procesu norisi, normatīvā regulējuma piemērošanas nianses, sniedzot padomus, kā risināt problēmsituācijas, kuras iedzīvotāji izklāstījuši LV portāla e-konsultāciju sadaļai iesūtītajos jautājumos.  

Raidījumi “Zini savas tiesības!” ir skatāmi kanālā “Re:TV” no 28. septembra katru trešdienu plkst. 20.00 ar atkārtojumiem ceturtdienās plkst. 8.00 un plkst. 14.00. Kā satura veidošanas partneris LV portāls ik piektdienu savās publikācijās piedāvās ieskatu raidījumu saturā. Vairāk informācijas par raidījumu: "Zini savas tiesības!" Trešā sezona jau klāt!  

Šodien LV portālā ir pieejama pirmā publikācija par 28. septembra epizodi, kurā aplūko tuvāk to, ko paredz un kā saprast Civillikuma 2352.1 pantā noteikto. Saite uz publikāciju: Tuvplānā civilprocess – goda un cieņas aizsardzība tiesā.   

"Latvijas Vēstnesis" ir valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platforma (vestnesis.lv, likumi.lv, lvportals.lv, žurnāls “Jurista Vārds” / juristavards.lv). 

Papildinformācijai:

Zeltīte Kazļenoka 
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” 
Attīstības un komunikācijas departamenta
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
67898741, 25386479  
zeltite.kazlenoka@lv.lv 
lv.lv