Sadarbībā ar “Jurista Vārda” redakciju tapusi Kalvja Torgāna atmiņu grāmata

2017. gada 11. maijs

Foto: Santa Sāmīte. Jaunā izdevuma autoru kolektīvs: Kalvis Torgāns, Sannija Matule, Maija Muižniece (mākslinieciskais noformējums), Antra Torgāne (personu rādītājs) un Signe Terihova (bibliogrāfija). Vāka foto: Jānis Deinats.

Šonedēļ pie lasītājiem nonākusi atmiņu grāmata “Kalvis Torgāns civiltiesībās un dzīvē”, kuras tapšanā savu ieguldījumu devusi arī “Jurista Vārda” redakcija.

Latvijas tiesību vēsturē Kalvja Torgāna – habilitētā tiesību zinātņu doktora, ilggadīga Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesora un Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekļa – vārds ir neizdzēšams. Viņa zinātniskais un praktiskais devums, kas ietverts daudzos rakstos, grāmatās, Augstākās tiesas nolēmumos un kas arī mutvārdos izskanējis auditorijā studentiem vai tiesas zālē advokāta statusā, nevar palikt bez ievērības.

“Nemēdzu publiski runāt par saviem darbiem, un arī par šo vairāk izsakos kā "lasītājs no malas", cik nu tas ir iespējams, jo kopā ar Kalvi Torgānu piedalījāmies šajā afērā, kā viņš pats to dēvē joprojām. Nereklamēju kā grāmatu, bet gan kā pirmo un vienīgo avotu, kurā šis mūsdienu izcilais tiesībzinātnieks, jurists un personība par sevi stāsta tik atklāti un tik plaši.

Šajās stundām ilgajās sarunās esmu redzējusi profesora asaras, viņa balsī dzirdējusi aizrautību, enerģiju, skumjas, vilšanos, prieku un izbrīnu, un vienlaikus, tajā klausoties, šīs emocijas izdzīvoju arī pati. Tāpēc spēkā ir vecā patiesība, ka par gaumi nestrīdas, un grāmata varēs patikt vai nepatikt principā, taču, manā ieskatā, vienaldzībai gan tajā nav vietas,”  tā par jauno grāmatu teic “Jurista Vārda” galvenā redaktora vietniece Sannija Matule, kas līdzdarbojusies izdevuma sagatavošanā, uzklausot un pierakstot ne tikai galvenā varoņa, bet arī viņa līdzbiedru atmiņu stāstus.

Savukārt žurnāla “Jurista Vārds” galvenā redaktore Dina Gailīte, kura ir jaunā izdevuma priekšvārda autore, faktiski ir šīs grāmatas idejas iniciatore. “Pirms neilga laika klusēšanas ledu Latvijā lauza arī juristi – tika izdota kādreizējā Augstākās tiesas priekšsēdētāja, zvērināta advokāta Gvido Zemrībo atmiņu grāmata „Darbs dara cilvēku”. Drīz pēc šo memuāru iznākšanas kādas Latvijas Universitātes konferences apmeklētāju vidū tad arī radās doma par nepieciešamību pierunāt profesoru Kalvi Torgānu uz kaut ko līdzīgu.

Apspriežot ideju, turpat uz vietas tika saņemts akcepts no potenciālā izdevēja Tiesu namu aģentūras tās pārstāves Lolitas Pekas personā un „Tiesu namu aģentūras” kā potenciālā izdevēja un atrasta palīdze rakstīšanas procesā – Sannija Matule no žurnāla „Jurista Vārds”. Atlika vēl tikai pārliecināt pašu profesoru, kurš, konferences solu rindas vidū sēdēdams un nevarēdams no priekšlikuma uzklausīšanas izvairīties (aizbēgt), gan izrādīja enerģisku pretestību un beigu beigās „padevās” tikai pēc pāris mēnešu pierunāšanas un rūpīgām konsultācijām ar ģimeni.”

Teju 400 lappušu biezā biogrāfiskā grāmata ir unikāla ne tikai atmiņu stāstu dēļ, bet arī kā pirmais tik apjomīgs avots turpmākiem pētījumiem par K. Torgānu, kurš ir neparasti ražīgs tieslietu zinātnieks kā autors un arī vairāku zinātnisku projektu iedvesmotājs un vadītājs. Šī grāmata tapusi ar mērķi ne vēlreiz atkārtot un apliecināt, cik īpašs viņš ir Latvijas juristu saimē, bet gan parādīt no citas puses, dodot iespēju lasītājiem ielūkoties pasaulē, kas nemaz ne tik daudziem ir atvērta, precīzāk – publiskajai interesei faktiski pat slēgta.

Turklāt atmiņu grāmata ir bagātīgi ilustrēta arī ar laikmeta fotoliecībām, un te jāpiemin “Latvijas Vēstneša” ilggadējais darbinieks, tagad “Jurista Vārda” ārštata fotokorespondents Boriss Koļesņikovs, kura iemūžinātie mirkļi un arī attēlu atlase no fotoarhīva ir nozīmīgs ieguldījums satura papildināšanā.

Grāmata “Kalvis Torgāns civiltiesībās un dzīvē” izdota Tiesu namu aģentūras izdevniecībā. Tās atvēršanas svētki notiks 17. maijā plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Mazajā aulā (ieeja tikai ar ielūgumiem).

Izdevums tirdzniecībā, tostarp TNA e-grāmatnīcā (www.tnagramatas.tna.lv), jau ir pieejams no 10. maija, taču par īpašu cenu to varēs iegādāties stundu pirms grāmatas atvēršanas pasākuma, t.i., 17. maijā no plkst. 15.00 pie LU Mazā aula.

Plašāks S. Matules apskats par grāmatu “Kalvis Torgāns civiltiesībās un dzīvē” pieejams portālā juristavards.lv: http://www.juristavards.lv/doc/270636-cela-pie-lasitajiem-atminu-gramata-kalvis-torgans-civiltiesibas-un-dzive/

“Latvijas Vēstneša” informācija