Sākot ar 1. jūliju, “Latvijas Vēstnesī” vairs nepublicēs paziņojumus kreditoriem

2023. gada 29. jūnijs

Attēls: Latvijas Vēstnesis

Izmaiņas skar tikai tos paziņojumus kreditoriem, kuri iepriekš publicēšanai tika sūtīti no komercreģistra. Saskaņā ar grozījumiem Komerclikumā šie paziņojumi turpmāk tiks publicēti komercreģistra iestādes tīmekļa vietnē (info.ur.gov.lv). 

Oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” (vestnesis.lv) sadaļā “Paziņojumi kreditoriem un ieinteresētajām personām” arī turpmāk tiks publicēti paziņojumi par biedrību, politisko partiju vai citu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētu subjektu reorganizāciju, darbības apturēšanu uz laiku, darbības izbeigšanu vai likvidācijas uzsākšanu, aicinot kreditorus pieteikt savus prasījumus. 

Viss iepriekšējo publikāciju arhīvs – brīvi pieejams vietnē vestnesis.lv

"Latvijas Vēstnesī" publicē dažādus oficiālos paziņojumus (publisko reģistru ierakstus, publisko tiesību subjektu, to amatpersonu un privātpersonu sludinājumus, paziņojumus vai informāciju), ja to oficiālu publicēšanu paredz ārējie normatīvie akti

Oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" informācija