Saruna par dezinformāciju. Andrejs Judins un Viktorija Soņeca

2024. gada 9. aprīlis

Attēls: Jurista Vārds.

26. martā iznāca "Jurista Vārda" tematiskais numurs, kas pilnībā bija veltīts tēmai par dezinformāciju. Šī numura viesredaktore bija Viktorija Soņeca. Saistībā ar to V. Soņeca "Jurista Vārda" redakcijā tikās ar vienu no tematiskā numura rakstu autoriem – Andreju Judinu – uz sarunu par dezinformāciju.

 

Sarunas laikā V. Soņeca un A. Judins meklēja atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kādēļ ir būtiski runāt par dezinformāciju?
  • Kā dezinformācija ietekmē demokrātiskos procesus?
  • Cik ļoti sabiedrība ir izglītota, lai izprastu, kas ir dziļviltojumi un kādi ir to radītie riski?
  • Vai jānosaka kādi normatīvi, lai sabiedrība saprastu, ka sociālie mediji nav uzticams informācijas avots?
  • Vai, regulējot sociālajos medijos esošo informāciju, tiek ietekmēta vārda brīvība?

Sarunā A. Judins uzsver, ka par dezinformāciju ir svarīgi runāt un tā ir nopietna tēma: "Ja mēs gribam aizsargāt sabiedrību, valsts intereses, nevar uz dezinformāciju skatīties kā uz jokiem. Tas ir ierocis, ko izmanto, lai radītu kaitējumu." A. Judins pauž viedokli, ka, viņaprāt, lielāka nozīme dezinformācijas apkarošanā būtu nevis sodīšanas funkcijai, bet medijpratībai: "Svarīgi ir, lai cilvēki būtu kritiskāk noskaņoti pret informāciju, nevis ticētu visam."

Par dezinformācijas ietekmi uz demokrātiskajiem procesiem jurists uzsver, ka vēlēšanu laikā ir ātri jāreaģē uz dezinformāciju: "Ja pat nākamajā dienā pēc vēlēšanām konstatēs, ka tur bija samelots, tur bija nepatiesa informācija, tur bija sagrozīts, balsošana tāpat jau notikusi, rezultāti ir." Viņš arī piebilst, ka būtu jādomā, ka nodrošināt, lai likuma normas strādātu ne tikai uz atsevišķiem gadījumiem, bet arī uz visu kampaņu.

"Cilvēkam ir iespēja iegūt informāciju tur, kur viņš grib. Viņš vispār var neieslēgt ne televizoru, ne radio, ne sociālos tīklus, vienkārši runāt veikalā ar paziņām. Tā ir viņa izvēle. Šajā ziņā, es domāju, mēs to nevaram ietekmēt," uz jautājumu, vai nepieciešami kādi normatīvi, lai sabiedrība saprastu, ka sociālie mediji nav uzticams informācijas avots, atbild A. Judins.

 26. marta "Jurista Vārda" tematiskā numura ietvaros 17 autori – tieslietu un komunikācijas speciālisti – analizē dezinformācijas jēdzienu un izpausmes, tās ietekmi uz demokrātiskajiem procesiem, kā arī piedāvā līdzekļus aizsardzībai pret dezinformācijas radītajiem draudiem.

Žurnālu interesentiem iespējams iegādāties "Jurista Vārda" e-veikalā: https://juristavards.lv/veikals/produkts/26-marts-2024-nr-13-14-1331-1332/