Satversme otrajā simtgadē. Jānis Joņevs: "Lasām!"

2023. gada 15. februāris

Publicitātes attēls.

15. februārī aprit 101 gads, kopš 1922. gadā Satversmes sapulce pieņēma Latvijas Republikas pamatlikumu – Satversmi. Filma, eseju krājums, ilustrēta izdevuma e-versija, tematiskā sadaļa ir satura kopums, ko oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" piedāvā brīvpieejā un ikvienu interesentu aicina izmantot izglītojošos un informatīvos nolūkos.  

"(..) īstenībā Satversmē ir izlasāms vairāk, nekā tur ir rakstīts. Arī mainoties apstākļiem un izpratnei, ir skaidri nolasāms Satversmes gars. Pirms 100 gadiem valsti pārvaldīt bija vienkāršāk. Pēc simts gadiem to teiks par mūsu laiku. Taču galvenās vērtības ir iespējams saglabāt. Lasām!" tā rakstnieks Jānis Joņevs aicina jauniešiem adresētajā izdevumā, kas var būt saistoša lasāmviela arī plašam lokam, tādēļ "Latvijas Vēstnesis" to publiskojis.  

Latvijas Republikas Satversme, kas ir viena no vecākajām spēkā esošajām konstitūcijām pasaulē, kā demokrātiskas un tiesiskas valsts ietvars turpina efektīvi darboties savā otrajā simtgadē. Tieši šobrīd ir sevišķi svarīgi, lai Latvijas valsts pamatos liktās Satversmes vērtības – demokrātija, neatkarība, tiesiskums – būtu saprotamas un tiktu atbalstītas visā sabiedrībā.  Svarīgi apzināties stingros pamatus, kurus Latvijai likuši tās dibinātāji, un vērtības, kas nostiprinātas mūsu valsts konstitūcijā.  

"Latvijas Vēstneša" piedāvātais saturs ir iespēja iepazīt un padziļināti izprast mūsu valsts konstitūciju un tajā nostiprinātos demokrātiskas un tiesiskas valsts pamatus:  

  1. Filma "Atver Satversmi" (projektu īstenoja "Latvijas Vēstneša" izdotā žurnāla "Jurista Vārds" redakcija sadarbībā ar Latvijas Republikas Satversmes tiesu). 

  1. Izdevums jauniešiem "Satversme kabatā": elektroniski (radošā komanda: teksts Jānis Joņevs, ilustrācijas Reinis Pētersons, salikums Juris Petraškevičs; pirmajā daļā tiek stāstīts par Satversmes tapšanas vēsturi un nodaļu pēc nodaļas izskaidrota Satversmes būtība. Otrajā daļā lasāma pati Satversme. Noslēgumā pievienots  faktogrāfiskais materiāls). 

  1. Eseju krājums ("Jurista Vārdā" apkopota 51 eseja, kurās aplūkoti Satversmes būtiskākie jēdzieni. Katra ir patstāvīgs autora darbs un atsevišķi lasāma vienība).  

  1. LV portālā (lvportals.lv) tematiskā sadaļa "Satversme" (skaidrojumi, infografikas veidoti tā, lai tie būtu uztverami arī lasītājiem bez juridiskām priekšzināšanām).  

Kā piektais veikums un noderīgs saturs ir vietne satversme100.lv, kas radīta pērn februārī, iestartējot Satversmes simtgades jubilejas gadu.  

Visa 2022. gada garumā, svinot simtgadi, oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" ir centies popularizēt Latvijas konstitūcijas vērtības un veicināt tās izpratni ārpus profesionālā juristu loka, kas ar valststiesībām nodarbojas ikdienā. Apvienojot dažādu institūciju spēkus un iniciatīvu, sarīkoti vairāki pasākumi ar kopīgu vadmotīvu "Atver Satversmi!" (skat. satversme100.lv). 

Līdz ar Satversmes spēkā stāšanās simtgades datumu – 7. novembri – pērn tika pielikts simbolisks punkts Latvijas konstitūcijas nozīmīgās jubilejas aktīvai atzīmēšanai. 

 

Oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" informācija