Satversmes būtiskākie jēdzieni mūsdienu juristu esejās: klajā nāk "Jurista Vārda" grāmatžurnāls

2022. gada 15. februāris

Foto: Alīna Kļaviņa

15. februārī, tieši 100 gadus pēc tam, kad Satversmes sapulce 1922. gadā nobalsoja par Satversmes redakciju, kas stājās spēkā tā paša gada 7. novembrī, klajā nāk žurnāla “Jurista Vārds” speciālais laidiens – eseju krājums par Satversmes būtiskākajiem pamatjēdzieniem. Žurnāla izdevējs "Latvijas Vēstnesis" īsteno arī vairākas citas aktivitātes, tajā skaitā  lvportals.lv ir izveidota tematiskā sadaļa "Satversme", top grāmata skolu jaunatnei, kā arī izglītojoša filma par Satversmi.

Grāmatžurnālā lasāma 51 eseja, ko rakstījuši dažādu paaudžu, pasaules uzskatu un profesiju mūsdienu Latvijas juristi. Juridiskajam izdevumam neierastais un brīvais eseju formāts atšķirībā no zinātniskām publikācijām ļauj paust arī autoru subjektīvo viedokli, un tāds arī ir bijis krājuma veidotāju mērķis.

Aicinot ne tikai svinēt konstitūcijas simtgadi, bet arī izprast Satversmē noteiktos Latvijas valsts pamatus un vērtības, “Jurista Vārda” redakcija ar šo izdevumu meklē jaunus veidus, kā uzrunāt plašāku sabiedrību. Redakcija cer, ka esejas par Satversmi ieinteresēs ne tikai tos, kas ikdienā nodarbojas ar valststiesībām, bet daudz plašāku lasītāju loku – faktiski jebkuru Latvijas pilsoni, kas ieinteresēts politiskajos un sabiedriskajos procesos.

"Šīs esejas apliecina 21. gadsimta Latvijas juristu spēju domāt Satversmes vērtību kategorijās un piedāvāt savu, mūsdienīgu skatījumu uz tām. Jācer arī, ka krājumā paustās atziņas iedvesmos arī citus lasīt Satversmi un diskutēt ar eseju autoriem, tātad – visiem kopā domāt par Latvijas valsti un sevi tajā," uzskata žurnāla "Jurista Vārds" galvenā redaktore Dina Gailīte.

Vairāk par eseju krājumu: ""Jurista Vārda” veltījums Satversmes simtgadei: 51 eseja par Latvijas konstitūciju" (atvērtas brīvpieejai ikvienam interesentam žurnāla sadaļā).

"Latvijas Vēstnesis" pievienojas aicinājumam: atver Satversmi!

"Jurista Vārda" eseju krājums tiks atvērts 15. februārī Saeimā, kur notiks svinīgs pasākums par godu Satversmes simtgadei un tiks atklāts jubilejas gads. Šī gada ietvaros vairākas valsts un nevalstiskās organizācijas rīkos dažādas sabiedrību izglītojošas aktivitātes: plašāk vietnē satversme100.lv, sociālajos medijos tās vieno tēmturi #satversme100 un #atverSatversmi.

Oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” pievienojas Satversmes simtgadei izvēlētajam moto “Atver Satversmi!”, kas aicina ikvienu Latvijas pilsoni iepazīt valsts pamatlikumu. "Latvijas Vēstnesis" gatavo vairākas ar Satversmes simtgadi saistītas sabiedrību izglītojošas aktivitātes: top grāmata par Satversmi skolu jaunatnei un "Jurista Vārda" iniciētā filma “Atver Satversmi”, kā arī LV portālā (lvportals.lv) publiskota sadaļa "Satversme", kurā vienuviet  būs pieejama skaidrojošu publikāciju sērija par Latvijas valsts pamatlikumu, tā attīstību un nozīmi, ko šodien ievada izglītojoša infografika par Latvijas valsts konstitucionālā regulējuma attīstību un veiktajiem grozījumiem 100 gados.

Papildinformācijai:
Egija Birnbauma
Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
Attīstības un projektu vadības daļa
Sabiedrisko attiecību speciāliste
egija.birnbauma@lv.lv
+371 67898741
+371 27722722
www.lv.lv