Satversmes komentāri: šodien atvēršanas svētki trešajai grāmatai!

2014. gada 10. novembris

Attēls: Latvijas Vēstnesis Izdevuma pievienotā vērtība ir tā saturā ietvertais bagātīgais faktogrāfiskais materiāls, vēsturiskās ilustrācijas un fotogrāfijas.

Valsts svētku priekšvakarā klajā nāk fundamentāls pētījums konstitucionālajās tiesībās - trešā Satversmes zinātnisko komentāru grāmata, kurā skaidroti Latvijas valsts un  Satversmes pamati.

Īpašā izdevuma „Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. Vispārējie noteikumi” atvēršanas svētki notiks pirmdien, 10.novembrī plkst. 13 LU Lielajā aulā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

To ar uzrunu atklās Valsts prezidents  Andris Bērziņš. Izdevums dosies pie lasītājiem, un iecerēts, ka pasākumā ceļavārdus tam teiks Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsedētāja Solvita Āboltiņa, Latvijas Universitātes (LU) rektors prof. Mārcis Auziņš, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs u.c.

Grāmata ir LU zinātnisks projekts. 432 lappušu biezo izdevumu radījis autoru kolektīvs  - labākie Latvijas valststiesību eksperti (tiesneši, profesori, advokāti, akadēmiķi, politologi, valodnieki). Arī šī grāmata  klajā laista oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” Grāmatu apgādā.

Izdevuma pievienotā vērtība ir tā saturā ietvertais bagātīgais faktogrāfiskais materiāls, vēsturiskās ilustrācijas un fotogrāfijas. Piemēram, raksti par komentāru lomu Satversmes piemērošanā, komentēšanas vēsturi, ievada interpretēšanas pamatjautājumiem un pamatlikuma vēsturisko attīstību.

„Satversmes zinātniskie komentētāji pamatā ir Zinātņu akadēmijas, Latvijas Universitātes un Juridiskās augstskolas zinātnieki, kuri darbojas Saeimas Juridiskajā birojā, Satversmes tiesā, Augstākajā tiesā, Eiropas Savienības tiesā, Eiropas Cilvēktiesību tiesā, Administratīvajā tiesā. Šī grāmata, kas ir Satversmes preambulas un I nodaļas komentārs, ir turpinājums un papildinājums jau publicētajiem VI, VII un VIII nodaļas zinātniskajiem komentāriem. (..) Šī projekta ilgums bija trīs gadi,” tapšanas gaitu priekšvārdā raksturo LU zinātniskā projekta vadītājs, Tiesību zinātņu pētniecības institūta valdes priekšsēdētājs, profesors, Dr.iur. Ringolds Balodis

„Bez kvalitatīvas tiesību zinātnes nav iespējama nedz Latvijas tiesiskās sistēmas attīstība, nedz Satversmes pamatprincipu pienācīga īstenošana. Līdz ar to Satversmes normu zinātnisku skaidrojumu nepieciešamība visupirms izriet jau no pašas valsts uzņemtajiem pienākumiem Satversmes 90.pantā [„Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības”],” tā komentāru nozīmes pamatu pamatus ievadrakstā piesaka viens no autoriem Jānis Pleps.

Zinātniskā redkolēģija:

prof. Dr.iur. Jautrīte Briede, Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietas izpildītājs un priekšsēdētājs (1996 – 2007) prof. Dr.iur. Aivars Endziņš, akad., prof. Dr.iur. Dr.habil.sc.pol. Tālavs Jundzis, Satversmes tiesas priekšsēdētājs (2007 – 2014) Gunārs Kūtris, Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis Dr.iur.h.c. Egils Levits, prof. Dr.iur. Sanita Osipova, prof. Dr.iur. Jānis Rozenfelds.

Autori:Ringolds Balodis; Edvīns Danovskis; Ina Druviete; Elīna Grigore-Bāra; Ivars Ījabs; Annija Kārkliņa; Anita Kovaļevska; Gunārs Kusiņš; Jānis Lazdiņš;Māris Lejnieks; Egils Levits; Lauris Liepa; Mārtiņš Mits; Mārtiņš Paparinskis; Edgars Pastars; Jānis Pleps; Daiga Rezevska; Juris Rozenvalds; Ginta Sniedzīte un Ineta Ziemele.

Grāmatas atvēršanas pasākumu varēs skatīties arī tiešraidē LU portālā!

"Latvijas Vēstneša" informācija