“Satversmes lasīšana pēc 24. februāra”: tematiskā eseju krājuma autoru diskusija

2022. gada 10. maijs

Publicitātes attēls

Uzziņai par diskusiju: 

 • 2022. gada 16. maijā plkst. 16.00–18.00  
 • Rīgas pils Baltajā zālē  
 • Interesenti varēs sekot līdzi tiešraidei 
 • tiešraidi būs iespējams vērot "Jurista Vārda" facebook lapā 

1922. gada 15. februārī apritēja 100 gadi, kopš Satversmes sapulce pieņēma Latvijas konstitūcijas tekstu. Satversme stājās spēkā tā paša gada 7. novembrī. 2022. gadā, sadarbojoties vairākām institūcijām, tika atklāts Satversmes simtgades gads ar moto “Atver Satversmi” un mērķi iesaistīt pēc iespējas plašu sabiedrību Latvijas konstitūcijas un valsts pamatos likto principu un vērtību izzināšanā un apspriešanā.  

Satversmes pieņemšanas simtgadē klajā nāca žurnāla “Jurista Vārds” (izdevējs –"Latvijas Vēstnesis") veidots esejukrājums – grāmatžurnāls “Latvijas Republikas Satversmei - 100” –, kurā vairāk nekā 50 Latvijas tiesībnieki analizē Satversmes būtiskākos jēdzienus. Izdevuma iecerētā svinīgā atvēršana 15. februārī nevarēja notikt pandēmijas dēļ. Savukārt pavasarī Satversmes analīze notiek jau nākamā satricinājuma – Krievijas iebrukuma Ukrainā – apstākļos. Tādēļ iecerētā eseju autoru tikšanās ieguvusi citu jēgu un tēmu – “Satversmes lasīšana pēc 24. februāra”.  

Pasākuma gaitā iecerēts meklēt atbildes uz jautājumiem:  

 • Vai Satversme spēj reaģēt uz izaicinājumiem, pietiekami saliedē Latvijas tautu un palīdz valstij efektīvi darboties šādu satricinājumu apstākļos? Kāds ir pašaizsargājošas demokrātijas tvērums?  
 • Ārpolitiskie un iekšpolitiskie virzieni Eiropas valstu, to skaitā Latvijas, valstiskuma ilgtspējas nodrošināšanai (spēcīga nācijvalsts vai dziļa integrācija starptautiskās organizācijās; liberālas demokrātijas izdzīvošanas iespējas iepretī autoritārismam un populismam utt.)? 
 • Kā pēc 2022. gada 24. februāra ir mainījusies pasaule un moderno starptautisko tiesību pamatpostulāti (piemēram, agresīvs karš ir aizliegts, valstīm ir tiesības uz pašnoteikšanos utt.)? 

PROGRAMMA  

 • Valsts prezidenta Egila Levita uzruna 
 •  Žurnāla “Jurista Vārds” galvenās redaktores Dinas Gailītes uzruna  
 • Eseju krājuma autoru diskusija  

Piedalās:  

 • Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusiņš,  
 • Latvijas Universitātes profesore Dr. iur. Sanita Osipova,  
 • zvērināts advokāts Saulvedis Vārpiņš un  
 • Valsts prezidenta padomnieks Dr. iur. Jānis Pleps.  

Vada: Latvijas pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Kristīne Līce

Avots: Valsts prezidenta kanceleja, žurnāls "Jurista Vārds" 

 

 

Papildinformācijai:

Zeltīte Kazļenoka 
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” 
Attīstības un komunikācijas departamenta
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
67898741, 25386479  
zeltite.kazlenoka@lv.lv 
lv.lv