Slēgta pieeja piemineklim Uzvaras parkā: "Latvijas Vēstnesī" publicēts Valsts policijas lēmums

2022. gada 11. maijs

Publicitātes attēls

11. maijā, oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (vestnesis.lv) papildu laidienā Nr. 90B publicēts Valsts policijas lēmums par piekļūšanas liegumu Rīgas pilsētas Padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotāju no vācu fašistiskajiem iebrucējiem pieminekļa memoriāla ansambļa un tai pieguļošajai teritorijai.  

Saskaņā ar lēmumu līdz šī gada 31. augustam Valsts policija pārtrauc personu iekļūšanu pieminekļa memoriāla ansambļa teritorijā un tai pieguļošajā teritorijā no Bāriņu ielas līdz Uzvaras bulvārim, Rīgā. Tāpat aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Bāriņu ielā, Rīgā, no Uzvaras bulvāra līdz Hermaņa ielai, un Uzvaras bulvārī, Rīgā no Bāriņu ielas līdz Ojāra Vācieša ielai. 

Lēmums stājas spēkā nekavējoties un izpildāms ar tā spēkā stāšanās brīdi. 

 

 

Papildinformācijai:

Zeltīte Kazļenoka 
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” 
Attīstības un komunikācijas departamenta
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
67898741, 25386479  
zeltite.kazlenoka@lv.lv 
lv.lv