Šodien „Jurista Vārdā” publicēts E.Levita priekšlikums Satversmes preambulas paplašināšanai

2013. gada 24. septembris

Žurnālam „Jurista Vārds” kā lielākajam Latvijas juridiskajam izdevumam ir dota iespēja pirmajam publicēt E. Levita izstrādāto priekšlikumu Satversmes preambulas paplašināšanai. Autora projektu papildina arī plašs viņa paša komentārs. Kā ievadu šiem materiāliem piedāvājam sarunu ar E. Levitu par preambulas projekta nepieciešamību, saturu, pieņemšanas formu un citiem jautājumiem.

 

24.septembra "Jurista Vārdā" numura lasītājiem ir ekskluzīva iespēja pirmajiem lasīt to E. Levita priekšlikuma redakciju, ar kuru viņš jau tuvākajā laikā vēlas iepazīstināt Saeimas Juridiskās komisijas locekļus.

Izvērstas Satversmes preambulas piedāvājums ir juridisks teksts. Lai to labāk izprastu, tam pievienots īss komentārs. Tajā precīzāk iezīmēta piedāvātā teksta formulējumos ietvertā jēga. „Jāuzsver, ka piedāvātais teksts ir tikai zinātniska izstrādne, kas tomēr ir pietiekami pārdomāta, lai to nodotu publiskai apspriešanai. Jebkurā gadījumā tas var būt tikai sākuma punkts tālākejošām diskusijām par Latvijas valsts jēgu un būtību un par tās iespējamo atspoguļojumu konstitucionālā tekstā,” tā šo priekšlikumu piesaka Dr.iur.h.c. Egils Levits.

Preambulas priekšlikuma izpratni veicinās arī šajā pašā "Jurista Vārdā" lasāmā galvenās redaktores Dinas Gailītes intervija ar autoru.

 Līdz ar publikāciju "Jurista Vārdā" žurnāla lasītāji varēs veidot un izteikt savu, patstāvīgu viedokli gan par E. Levita izstrādāto priekšlikumu, gan procesu, kādā šāds Satversmes grozījumu projekts būtu jāsagatavo un jāpieņem. Redakcija aicina lasītājus izklāstīt savus secinājumus aptaujā, kuras jautājumi publicēti gan drukātajā žurnālā, gan e-versijā www.juristavards.lv: „ Turklāt ikviens, kurš jūt sevī gribu un spēku radīt un piedāvāt publiskai apspriedei savu Satversmes preambulas projektu, šīs pašas aptaujas ietvaros aicināts iesniegt savu priekšlikumu!”

 

Noderīgi:

  •  Žurnāls „Jurista Vārds”(izdevējs „Latvijas Vēstnesis”) elektroniski pieejams www.juristavards.lv;

 

  • Redakcijas sleja par īpašo numuru un priekšlikuma tapšanas priekšvēsturi;

 

  • Intervija: „Satversmes preambulā būtu jāatsedz Latvijas valsts jēga un būtība” 

 

 

  • Aptauja Uzraksti savu Satversmes preambulu!"

"Latvijas Vēstneša" informācija