Sveicam kolēģus ar Tieslietu ministrijas apbalvojumiem!

2014. gada 7. oktobris

7.novembrī norisinājās svarīgs pasākums visiem tieslietu sistēmā strādājošajiem – tradicionāli tika pasniegti apbalvojumi gada labākajiem darbiniekiem.


Pasākums notiek katru gadu valsts svētku nedēļas laikā, kad visi apbalvojumu saņēmēji un viņu sveicēji pulcējas Latvijas Universitātes Lielajā aulā, kur tos uzrunā tieslietu sistēmas augstākās amatpersonas.

Pasākumā piedalījās jaunais tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, kurš arī pasniedza Tieslietu ministrijas apbalvojumus – Atzinības rakstus, "zelta" un "sudraba" spalvas, Goda diplomus un īpašos tieslietu sistēmas apbalvojumus – Goda zīmes.

Sumināmo pulkā - divas mūsu lieliskās kolēģes, proti, Tieslietu ministrijas apbalvojumi:

  • I.pakāpes Tieslietu ministrijas Atzinības raksts un "zelta spalva" Agijai Kalmei, Tiesību aktu oficiālās publikācijas daļas vadītājai,
  • Tieslietu ministrijas Goda diploms Aigai Dambei, "Latvijas Vēstneša" portāla PAR LIKUMU UN VALSTI administratorei.

Goda zīmēm ir trīs pakāpes. Ar I pakāpes Goda zīmi apbalvo par izcilu mūža ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā Latvijā un pasaulē. II pakāpes Goda zīmi piešķir gan par atsevišķu īpaši nozīmīgu darbu, gan par ilggadēju ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā. Savukārt ar III pakāpes Goda zīmi apbalvo par būtiskiem sasniegumiem tiesību zinātnē, par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākuma izpildi tieslietu jomā.

Pavisam šogad tika apbalvotas 80 personas, pilnu apbalvoto personu sarakstu var apskatīt šeit.

"Latvijas Vēstneša" informācija