Talcinieki sakopj pirmā tieslietu ministra dzimto pusi

2017. gada 24. aprīlis

Foto: Tieslietu ministrija. Talkā piedalījās ap 70 cilvēku no dažādām tieslietu sistēmas iestādēm.

Tieslietu sistēmas darbinieki talkoja Sesavas mācītāja muižas apkārtnē. Ar šo vietu īpaši saistīts Latvijas pirmais tieslietu ministrs Pēteris Juraševskis.

Sestdien, 22. aprīlī, tieslietu sistēmas darbinieki par godu Latvijas un tieslietu sistēmas simtgadei devās uz Sesavas mācītāja muižu, kurā kā draudzes loceklis aktīvi ilgus gadus darbojies pirmais tieslietu ministrs Pēteris Juraševskis.

Talkā piedalījās arī daži oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" darbinieki, tajā skaitā no "Jurista Vārda" redakcijas.

"Šogad Lielā Talka notika jau desmito reizi. Arī tieslietu sistēmas darbiniekiem tā ir kļuvusi par ikgadēju tradīciju, kas veicina spēcīgu kopības un kolēģa pleca sajūtu. Nesavtīgs un mērķtiecīgs darbs komandā ir bijis efektīvs – Lielajā Talkā zem LV100 zīmes ir sakopta ar Latvijas valstsvīru saistīta vieta. Arī Latvijas simtgadē paredzēts turpināt talkošanas aktivitātes, godinot vienu no tieslietu sistēmas izveidotājiem," uzsver tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, izsakot pateicību talkotājiem.

Kopumā talkā piedalījās ap 70 cilvēku no dažādām tieslietu sistēmas iestādēm – Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Maksātnespējas administrācijas, Valsts probācijas dienesta, Tiesu administrācijas, oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis", Tieslietu ministrijas, kā arī advokatūras pārstāvji.

Tieslietu ministrija izsaka pateicību talkas dalībniekiem un Sesavas evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzes vadītājam Pēterim Knopem, vēsturniecei, novada pētniecei Dzidrai Šulcei un Sesavas pagasta pārvaldes vadītājam Staņislavam Matusam par uzņemšanu un atsaucību!

Pirmais tieslietu ministrs Pēteris Juraševkis (1872. gada 5. aprīlis - 1945. gada 10. janvāris) dzimis Lielsesavas pagastā. No 1918. gada līdz 1919. gadam ieņēma tieslietu ministra amatu. Aktīvi darbojies latviešu sabiedriskajā dzīvē un no 1928. gada 24. janvāra līdz 1928. gada 30. novembrim vadīja Latvijas Republikas Ministru kabinetu.

Pēc Tieslietu ministrijas informācijas