Tērvetes novads par saistošo noteikumu publicēšanas vietu izvēlas “Latvijas Vēstnesi”

2018. gada 26. marts

Likums "Par pašvaldībām" paredz tiesības pašvaldībām pāriet uz oficiālo publikāciju tajā pašā izdevumā, kurā tiek nodrošināta likumu, Ministru kabineta noteikumu un citu tiesību aktu oficiālā publikācija, t.i., "Latvijas Vēstnesī", Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā.

Turpmāk Tērvetes novada domes, līdzīgi kā deviņu republikas pilsētu, pieņemtie saistošie noteikumi tiks publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Lai operatīvi nodrošinātu saistošo noteikumu publikāciju, nepieciešams mainīt saistošo noteikumu publikācijas vietu uz Latvijas Republikas oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis", teikts Tērvetes novada domes saistošajos noteikums Nr. 6.

Pašvaldību saistošie noteikumi veido daļu no Latvijas tiesību sistēmas. Šī iemesla dēļ Tieslietu ministrija vērtēja pašvaldību saistošo noteikumu pieejamību Latvijā, februārī veicot sabiedrības aptauju (1136 respondenti).

76  % jeb 860 respondentu atbalsta ideju, ka visiem saistošajiem normatīvajiem aktiem (tajā skaitā novada domju saistošajiem noteikumiem) ir jābūt pieejamiem vienuviet, proti, publicētiem oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv) un pieejamiem arī tiesību aktu portālā www.likumi.lv, kurā tiek nodrošināta bezmaksas piekļuve sistematizētiem Latvijas Republikas tiesību aktiem,” norāda Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas departamenta juriste Ilze Brauzauska. “Saņemti arī vairāk nekā 300 priekšlikumi − tos Tieslietu ministrija vērtēs un ņems vērā, izstrādājot turpmāko oficiālās publikācijas jomas politiku.”

Tērvetes novada dome ir otrā pašvaldība, kas realizējusi savas likumā “Par pašvaldībām” noteiktās tiesības pāriet uz oficiālo publikāciju tajā pašā izdevumā, kurā tiek nodrošināta likumu, Ministru kabineta noteikumu un citu tiesību aktu oficiālā publikācija. Pirmā šādu lēmumu pērn pieņēma Talsu novada dome.

Turpmāk Tērvetes novada domes saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (pieejams vietnē www.vestnesis.lv).

Savukārt sistematizētā veidā iedzīvotāji tos varēs lietot tiesību aktu vietnē Likumi.lv. Lai lietotājiem nodrošinātu piekļuvi visiem spēkā esošajiem Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem, vietnē Likumi.lv pakāpeniski tiks publicēti arī visi līdz šim pieņemtie noteikumi.

Oficiālais izdevējs aicina arī citu novadu domes izvērtēt iespēju publicēt savus saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Tas nodrošinātu iedzīvotājiem iespējas vienuviet tiešsaistē uzzināt savas tiesības un pienākumus - tiesisko regulējumu - gan konkrēta novada, gan valsts līmenī.

Tiesību aktu vietnē Likumi.lv sadaļā “Pašvaldību saistošie noteikumi” atrodami, piemēram, šādi saraksti:

“Latvijas Vēstnesis” ir Latvijas Republikas oficiālais izdevējs, kas izdod oficiālo izdevumu (www.vestnesis.lv) un nodrošina sabiedrībai vēl citus informatīvos pakalpojumus (www.likumi.lv, www.lvportals.lv, www.juristavards.lv), kas kā valsts funkcijas noteiktas Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā.

Oficiālais izdevums “Latvijas Vēstnesis” kopš 2013. gada iznāk tikai elektroniski.

Papildinformācijai:

Santa Sāmīte
Oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis”
Komunikācijas speciāliste

T.: +371 67310675
Mob.: +371 29672420
santa.samite@lv.lv
www.lv.lv

vestnesim100.png

lv100.png