Tiesību aktu tulkojumi un tiesu spriedumi. Igaunijas oficiālā izdevuma pieredze?

2017. gada 20. septembris

Publicitātes attēls. “Latvijas Vēstneša”, Tieslietu ministrijas, Valsts valodas centra un Igaunijas oficiālā izdevuma “Riigi Teataja” pārstāvji pieredzes apmaiņas vizītē Igaunijā.

Lai uzlabotu investīciju vidi Latvijā, tiesību aktu tulkojumiem angļu valodā jābūt pieejamiem un ērti lietojamiem. Igauņi šādu praksi īsteno un ir gatavi dalīties pieredzē.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) Latvijai rekomendē uzlabot investīciju vidi Latvijā. Lai mūsu valsts ārzemju investoriem šķistu pievilcīgāka, ir svarīgi nodrošināt tiesību aktu aktuālo redakciju tulkojumus angļu valodā.

Mūsu kaimiņi igauņi jau vairākus gadus nodrošina un publicē tiesību aktu tulkojumus oficiālajā izdevumā “Riigi Teataja”. Likumu tulkošana uzsākta 2011. gadā. Likumu aktuālo redakciju tulkojumus angļu valodā nodrošina zvērināti tulki.

"Iepazīstot Igaunijas oficiālā izdevēja pieredzi, skaidri redzams, ka tā loma tiesiskās informācijas nodrošināšanā pastāvīgi pieaug. Atšķirībā no mūsu valsts Igaunijas oficiālajā izdevumā publicē gan visu likumu tulkojumus angļu valodā, gan visu pašvaldību saistošos noteikumus. Tāpat oficiālā izdevuma vietne nodrošina centralizētu piekļuvi visiem tiesu spriedumiem, kas stājušies spēkā," norāda VSIA “Latvijas Vēstnesis” Oficiālo publikāciju departamenta direktore Inese Luste.

Lai ieviestu OECD rekomendāciju, oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”, Tieslietu ministrijas un Valsts valodas centra pārstāvji devās uz Igauniju, kur detalizēti iepazinās ar kaimiņvalsts praksi tiesību aktu tulkojumu nodrošināšanā un publicēšanā.

Līdzšinējā Latvijas prakse – oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” nodrošina normatīvo aktu sasaisti ar to tulkojumiem angļu valodā Valsts valodas centra tīmekļa vietnē www.vvc.gov.lv.  Tas ir, vietne Likumi.lv dokumentu atvērumā piedāvā saiti uz tā tulkojumu citā vietnē. Papildus šai iespējai norit darbs pie tulkojumu lietojamības un meklēšanas iepēju pilnveides jaunā kvalitātē.

Tāpat Latvijas pārstāvjiem tika prezentēta tiesību aktu sasaiste ar tiesu nolēmumiem, kas ir vēl viena no Likumi.lv attīstības iecerēm.

Cieša sadarbība pieredzes apmaiņā ar Igaunijas kolēģiem bijusi arī līdz šim. “Riigi Teataja” pārstāvji atbildes vizītē pie oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” viesosies nākamajā rudenī.

Papildinformācijai:
Santa Sāmīte
Oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis”
Komunikācijas speciāliste
T.: +371 67310675
Mob.: +371 29672420
santa.samite@lv.lv
www.lv.lv