Tieslietu ministra un ministrijas šī gada prioritātēm veltīts “Jurista Vārda” tematiskais laidiens

2020. gada 7. janvāris

Žurnāls “Jurista Vārds” 2020. gadu iesāk ar speciālo laidienu par nozares vadošās iestādes – Tieslietu ministrijas – mērķiem un iecerēm tuvākā un tālākā perspektīvā. Zīmīgi, ka “Jurista Vārda” šā gada pirmais numurs ir 1111. laidiens, kurā tieslietu sistēmas jaunākās aktualitātes aplūkotas vairāk nekā 60 lappusēs. 

Numurs elektroniski pieejams: 2020. gada 7. janvāra “Jurista Vārds” https://juristavards.lv/zurnals.php?laidiens_id=12237

Šajā "Jurista Vārda" laidienā  ministrijas un tās padotības iestāžu darbinieki iezīmē nozares tuvākā laika attīstības virzienus, un tieslietu ministrs uzsver savas šā brīža galvenās politiskās prioritātes un iecerētās reformas, kā arī atskatās uz pirmajā darba gadā paveikto.

Laidiens sākotnēji bija iecerēts uz Tieslietu ministrijas dibināšanas 101. gadadienu, kas apritēja 2019. gada 19. novembrī. Tomēr numura sagatavošana prasīja ilgāku laiku un tādēļ žurnāls pie lasītājiem dodas 2020. gada sākumā. Vienlaikus šī laika nobīde ir arī ieguvums, jo tieši aizvadītā gada pēdējais mēnesis tieslietu nozarē bija daudziem notikumiem bagāts. 

Tematiskajā laidienā lasiet – tieslietu ministra Jāņa Bordāna viedokli par jaunākajām aktualitātēm, tai skaitā par Aivara Lemberga iekļaušanu ASV sankciju sarakstā un to, kādu iespaidu šis fakts, ministraprāt, varētu atstāt uz Latvijas tiesību sistēmu. 

Pieci galvenie J. Bordāna darbības virzieni un to sasniegšanai izvirzītie uzdevumi apkopoti intervijā “Lielākā noziedzība Latvijā ir saistīta ar korupciju un naudas atmazgāšanu”

Savukārt pārējie žurnālā lasāmie dažādu autoru raksti marķēti atbilstoši virzieniem, kuru īstenošanas problemātiku attiecīgā publikācija aplūko, un tie ir – droša uzņēmējdarbības vide, taisnīga tiesa, bērnu drošība un intereses, inovatīvas tehnoloģijas un notiesāto resocializācija. 

Interesentiem! Tematisko “Jurista Vārdu” var iegādāties, kontaktējoties ar Lasītāju servisu:

  • 80006000; 67311161;  
  • abonenti@lv.lv
  • vai klātienē mūsu Klientu centrā: Bruņinieku 53, Rīgā.

Žurnālu kiosks: https://www.juristavards.lv/zurnals.php?mode=visi

Papildinformācijai:

Kellija Dadzīte 
Oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: +371 67310675
Mob.: +371 22113792
kellija.dadzite@lv.lv

www.lv.lv