Tieslietu ministrijas apbalvojumus saņem pieci "Latvijas Vēstneša" darbinieki

2020. gada 19. novembris

Šodien, 19. novembrī, svinīgā pasākumā tieslietu sistēmas un Tieslietu ministrijas (TM) apbalvojumus piešķir 120 tieslietu sistēmas darbiniekiem. Apbalvojamo vidū – pieci oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” darbinieki.

"Lai arī šis gads ir bijis izaicinājuma pilns ne tikai mums – Latvijai -, bet pasaulei kopumā, mēs, tieslietu sektors, esam šo gadu gan intensīvi strādajuši, gan saliedēti dzivojuši, gan, pats fantastiskākais, vēl joprojām spējam saglabāt iedibinātās tradīcijas, pozitīvi uztvert dzīvē piespēlētās likstas un enerģiski, ar lielu darba sparu un entuziasmu doties uz attīstību," tā tiešsaistes svinīgo pasākumu atklāja tieslietu ministrs Jānis Bordāns.

Līdz šim Tieslietu ministrijas apbalvojumi piešķirti 44 oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" darbiniekiem. Šogad ministrijas apbalvojumus saņēma:

  • Sandra Zālīte, Tiesību aktu sistematizācijas daļas vadītāja p.i., apbalvota ar Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības rakstu un „sudraba” spalvu.

“Viņa spēj kvalitatīvi realizēt dažāda līmeņa projektus - no idejas līdz ieviešanai dzīvē. Tajos viņa pielieto gan savas juridiskās zināšanas, gan profesionālo izpratni par lietotāju vajadzībām un interneta vietņu funkcionalitāti un attistības tendencēm,” tā TM valsts sekretārs Raivis Kronbergs, piesakot Sandras Zālītes apbalvojumu.

  • Edīte Brikmane, LV portāla galvenā redaktore, apbalvota ar Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības rakstu un „sudraba” spalvu.

“Edītes spēju mobilizēties un uz to motivēt kolēģus jo īpaši apliecina darba organizācija un LV portāla satura veidošana Covid-19 periodā – LV portāls šajā laikā izteikti kļuva par daudzu Latvijas iedzīvotāju neatņemamu ikdienas sastāvdaļu, kurā vienmēr operatīvi un skaidri saprotami ir pieejama aktuālā skaidrojošā informācija par aktuālo tiesisko regulējumu. Lai to nodrošinātu, nav skaitītas ne darba stundas, ne brīvdienas,” uzsver “Latvijas Vēstneša" Personāla vadītāja Viktorija Svīķe.

  • Artis Zeltāns, IT daļas datortīkla administrators, apbalvots ar Tieslietu ministrijas Goda diplomu.

“Viņu raksturo unikāla kombinācija - izcilas komunikācijas spējas, biedriksums un padziļinātas zināšanas informāciju tehnoloģiju jomā. Artis ir izcils komandas spēlētajs un jaunu risinājumu pētnieks, ieviesējs. Ja jādara darbs - stundas netiek skaitītas,” tā R. Kronbergs pieteica Arti Zeltānu svinīgajā pasākumā.

  • Astrīda Leitāne, Klientu centa tehniskā redaktore, kontroliere. Piešķirts Tieslietu ministrijas Goda diploms.

“Darbs, ko veic Astrīda Leitāne, ir ļoti nozīmīgs – tajā kļūdas nav pieļaujamas, jo gala rezultātā tās rada tiesiskas sekas personām, uz kurām tas attiecas. Un Astrīda sevi ir pierādījusi kā teicamu un uzticamu darbinieku, kura lojalitāti pret uzņēmumu nosaka viņas atbildīgā attieksme pret darbu,” skaidro V. Svīķe.

  • Santa Koha, Digitālās komunikācijas speciāliste, apbalvota ar Tieslietu ministrijas Goda diplomu.

R. Kronbergs: “Latvijas Vēstneša” darbinieki apgalvo, ka profesionālo kompetenču un personības iezīmju dēļ Santa Koha pieder pie “Latvijas Vēstneša” jauno, izcilo speciālistu zelta fonda. 2020. gadā īpaši jāizceļ Santas darbu un stresa noturību ārkārtējās situācijas laikā un arī pašreizējos apstākļos, kad Covid-19 pandēmijas radītās konsekvences tieši ietekmē darba apjomu, ritmu, neprognozējamību un pieprasa maksimālu jaudu un atdevi, nereti sarežģītos spriedzes apstākļos (arī papildu darbs pēc pabeigtas darbdienas).

2020. gada 28. oktobrī TM Apbalvošanas padome lēma piešķirt apbalvojumus 120 tieslietu sistēmas darbiniekiem par sniegto ieguldījumu tiesiskuma stiprināšanā.

Apbalvojuma nodibināšanas mērķis ir izteikt atzinību ministrijas un padotībā esošo iestāžu ierēdņiem un darbiniekiem par nozīmīgu ieguldījumu, godprātīgu un radošu darbu un amata pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu kopīgu ministrijas mērķu sasniegšanā.

Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” informācija