Tieslietu ministrijas augstāko apbalvojumu – Goda zīmi – saņem divas "Latvijas Vēstneša" darbinieces

2021. gada 14. jūnijs

Foto: Tieslietu ministrija

11. jūnijā tieslietu sistēmas un Tieslietu ministrijas augstāko apbalvojumu – Goda zīmi - tieslietu ministrs Jānis Bordāns pasniedza 24 kvalificētiem tieslietu sistēmas speciālistiem. I pakāpes Goda zīmi par izcilu mūža ieguldījumu tieslietu sistēmā saņēma VSIA "Latvijas Vēstnesis" valdes priekšsēdētāja Daina Ābele, savukārt II pakāpes Goda zīmi par īpaši nozīmīgu ieguldījumu vai sasniegumu tieslietu sistēmas stiprināšanā saņēma žurnāla “Jurista Vārds” galvenā redaktora vietniece Sannija Matule.

14. aprīlī notika tieslietu sistēmas apbalvošanas padomes sēde, kurā lēma piešķirt tieslietu sistēmas Goda zīmes 24 kvalificētiem tieslietu sistēmas speciālistiem, ekspertiem un darbiniekiem par viņu sniegto ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā.

I pakāpes Goda zīmi par izcilu mūža ieguldījumu tieslietu sistēmā saņem:

  • Daina Ābele, VSIA “Latvijas Vēstnesis” valdes priekšsēdētāja.
    D. Ābele jau vairāk nekā 20 gadus strādā Latvijas Republikas oficiālā izdevēja – VSIA “Latvijas Vēstnesis” – vadībā, bet kopš 2006. gada ir uzņēmuma valdes priekšsēdētāja. D. Ābeles izcilais personiskais un ilggadējais ieguldījums ir būtiski veicinājis Latvijas Republikas Satversmes 90. panta “Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības” praktisko īstenošanu, nodrošinot, ka oficiālā informācija un cita valsts un sabiedriski nozīmīga informācija Latvijā ir pieejama operatīvi, droši un bez kļūdām, kā arī Latvijas iedzīvotājiem ērtā un mūsdienīgā veidā.

II pakāpes Goda zīmi par īpaši nozīmīgu ieguldījumu vai sasniegumu tieslietu sistēmas stiprināšanā saņem:

  • Sannija Matule, žurnāla “Jurista Vārds” galvenā redaktora vietniece.
    S. Matule redakcijas locekles pienākumus kvalitatīvi pilda jau 14 gadus, un kopš 2014. gada viņa ir Latvijas vienīgā profesionālā tieslietu izdevuma galvenā redaktora vietniece. Viņas izcilais personiskais un ilggadējais ieguldījums ir būtiski veicinājis žurnāla mērķu sasniegšanu – identificēt un analizēt Latvijas tiesiskās sistēmas problēmas, piedāvāt to risinājumus, nodrošināt augsta līmeņa profesionālu tiesībpolitikas diskusiju par tiesiskās sistēmas attīstības perspektīvām, kā arī veicināt Latvijas juristu tālākizglītību un kvalitatīvas informācijas apriti tieslietu sistēmas ietvaros.

Tieslietu ministrijas apbalvojuma nodibināšanas mērķis ir izteikt atzinību ministrijas un padotībā esošo iestāžu ierēdņiem un darbiniekiem par nozīmīgu ieguldījumu, godprātīgu un radošu darbu un amata pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu kopīgu ministrijas mērķu sasniegšanā.

Oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" informācija