Tiesu sistēmas efektivitāte: kvalitāte, ātrums izmaksas. Iznācis "Jurista Vārda" tematiskais numurs

2024. gada 12. marts

Attēls: Latvijas Vēstnesis.

Šodien, 12. martā, iznācis žurnāla "Jurista Vārds" tematiskais numurs, kas veltīts tiesu efektivitātes problēmai un diskusijai par to.  

Tāpat kā jebkura cita valsts funkcija – arī tiesu sistēma – ir jāorganizē tādējādi, lai tās uzdevumi tiktu izpildīti pēc iespējas kvalitatīvi, ātri un sabiedrībai izdevīgā un saprotamā veidā, kā arī vienlaikus maksimāli efektīvi (taupīgi) izlietojot valsts resursus. Šajā žurnālā ietvertas astoņas publikācijas, kas veltītas dažādiem Latvijas tiesu sistēmas efektivitātes aspektiem.   

Par tiesu efektivitātes jēdzienu un novērtēšanas iespējām "Jurista Vārdam" uzrakstījušas Anna Skrjabina ("Tiesu efektivitāte (laikā un telpā)"), kā arī Inita Ilgaža un Līga Reinfelde ("Kā novērtēt tiesu darba efektivitāti"). Tieslietu padomes veikums tiesu efektivitātes problēmu pētniecībā atspoguļots Daces Šulmanes un Riharda Veinberga publikācijās ("Tieslietu padomes darba grupa: četri virzieni tiesu sistēmas efektivizēšanai" un "Latvijas tiesu darbības rādītāji – pamats lēmumiem par tiesu sistēmas attīstību").  

Savukārt vēl četras publikācijas veltītas praktiskiem pasākumiem, kas jau ir veikti vai tiek plānoti tiesu darba efektivizēšanai. Pilotprojektu, kurā Latvijā pirmo reizi notika mēģinājums "svērt" dažādus tiesu spriedumus, lai objektīvi novērtētu tiesnešu darba slodzi, aplūko Svetlana Beļajeva.  

Savukārt Diāna Adamoviča analizē to, kā Latvijas tiesu sistēmā tika ieviests e-lietas pirmais posms. Alēns Mickevičs aplūko e-lietas ieviešanas panākumus un grūtības kriminālprocesā, bet Armīns Meisters piedāvā jaunas idejas tiesas spriešanas efektivitātei krimināllietās.  

"Jurista Vārda" saturs ir pieejams abonentiem (digitālam saturam piekļuve tūlītēja, noformējot abonementu). Drukāto izdevumu var arī iegādāties "Latvijas Vēstneša" internetveikalā: juristavards.lv/veikals.    

"Latvijas Vēstnesis" ir valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platforma — vestnesis.lv, likumi.lv, lvportals.lv, žurnāls "Jurista Vārds" / juristavards.lv. 

Papildinformācijai:

Zeltīte Kazļenoka
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”
Attīstības un komunikācijas departamenta
Digitālās komunikācijas speciāliste
zeltite.kazlenoka@lv.lv
67898741, 25386479
lv.lv